Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prognose. Widal heeft daarvoor het volgende schema vastgesteld, waarbij evenwel valt op te merken, dat men bij acute nephritis (door anurie?) dikwijls heel hooge cijfers ondanks gunstig verloop — vooral bij kinderen — heeft waargenomen. Het schema van Widal is als volgt:

Bij een ureumgehalte boven 2 gram per Liter is de dood binnen het jaar te verwachten; tusschen 1 en 2 gratn is de levensduur als regel niet langer dan 2 jaar, tusschen 0,5 en 1 gram is de prognose gereserveerd, maar kan patiënt nog lang leven. Vooral voor deze laatste categorie heeft de bepaling van de constante van Ambakd groote beteekenis. Men kan zich dan houden aan het volgende tabelletje van Ambard, waarin is aangegeven het verlies aan functioneerd nierweefsel bij een bepaalde constante:

Verlies nierConstante. werkzaamheid

in °/o

0,070 0

0,080 21 0,090 40

0,100 51

0,110 60 0,120 66 0,130 ' 70 0,140 75

Dat op de prognose invloed heeft, hoe de toestand is van hart en vaten behoeft geen betoog, en al evenmin, dat vooral ook de algemeene toestand, het bestaan van uraemie, van vermagering enz. daarop influenceeren.

PROPHYLAXIS.

Behoudens de zorg, dat kinderen zoo weinig mogelijk die infecties krijgen, waarbij nephritis als complicatie kan optreden, is er van prophylaxis bij nephritis weinig sprake. Want wanneer eenmaal de acute infectieziekte is opgetreden, zal men weinig invloed kunnen uitoefenen op de voorkoming van deze complicatie. Men heeft wel bijv. bij scarlatina gemeend door gedurende de ziekte

Sluiten