Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zie aldaar). Indien het vocht uit het onderhuidsche celweefsel niet weg wil trekken, kan men dit met het toestel van Southey \er wijderen, waarbij door punctie van de oedemateuze extremiteiten met holle naalden, waaraan dunne buizen bevestigd zijn, die ge\ uld worden met steriele zoutoplossing en het vocht naar buiten moeten hevelen, het vocht uit de huid wordt afgetapt.

Indien de ureumbepalingen van het blóedserum of de bepaling van den coefiiciënt van Ambard een storing der ureumuitscheiding aan het licht brengen, moet de therapie daarmee rekening houden. Men is daarbij evenwel in zijn hulpmiddelen zeer beperkt. \\ ant terwijl een keukenzoutonthouding voor het lichaam van een oedemateus nierpatiëntje zonder nadeel wordt verdragen, zou een eiwitonthouding, noodig om het cijfer van het serum-ureum naar beneden te halen spoedig zeer slechte gevolgen hebben voor het zieke kind. Toch blijkt het in de practijk van groot gewicht, om hiermee te rekenen. Want de hoeveelheid eiwit, die een kind noodig heeft, is meestal veel kleiner dan men aan het zieke kind meent te moeten geven. Als voorbeeld kan men kiezen een patiëntje van 6 jaar, dat met 50 gram eiwit1) per dag zijn stikstofverbruik wel zal kunnen dekken en dat dus bij bestaande azotaemie niet meer dan deze hoeveelheid zal mogen hebben. Nu is deze 30 gram eiwit minder dan de hoeveelheid eiwit in 1 Liter koemelk, of in Ia ons vleesch en hoe licht zal men niet geneigd zijn om een kind met nephritis tweemaal zooveel koemelk te geven? Het is dus gewenscht om met het oog hierop het voedsel voor deze patiënten met bijzondere zorg uit te kiezen. Men kan daarvoor gebruik maken van de tabellen (zie aanhangsel). Bij de keuze van de voeding zorge men, als het chronische lijders betreft zooveel mogelijk variatie aan te brengen, en terwijl men angstvallig de totale hoeveelheid eiwit op het minimum houdt zal men nu eens wat vleesch of visch, dan weer wat melk of karnemelk, of wat meer brood en andere meelkost geven naar de smaak van het kind. Groenten en vruchten kunnen steeds een groote plaats in het menu innemen.

Indien de nieraandoening wat bij kinderen zeldzaam is — door verschijnselen van hypertensie is gecompliceerd, zal men hiertegen kunnen strijden met behulp van middelen als de nitrieten of wel door toepassing van een lacto-vegetarisch dieët.2)

1) Camerek. Der Stoffwechsel des Kindes, 1896.

2) Huchard. Thérapeutique clinique p. 239.

Sluiten