Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is evenwel zelden mogelijk om daarmee blijvende resultaten te verkrijgen. Zoodra de circulatie gestoord wordt, zal men door rust en cardiotonica verbetering trachten te verkrijgen, omdat dan de hartinsufficiöntie meer belang heeft dan de nierafwijking.

Eenige algemeene opmerkingen over de behandeling der nephritiden mogen dit hoofdstuk besluiten. Bij een kind met een chronische nephritis ziet men exacerbaties van de ziekte optreden naar aanleiding van verschillende schadelijkheden. Meestal zijn het lichte infecties, die de min of meer duidelijke, — soms door een liaematurie zeer duidelijke — verergering veroorzaken. Het is dus van het hoogste gewicht om zooveel mogelijk te zorgen, dat aan deze kinderen deze infecties bespaard worden. Men kan dit bereiken door alle personen uit de omgeving te bannen, die zelf verkouden zijn, keelpijn hebben of op andere wijze besmettelijk ziek zijn, maar zal dan nog herhaaldelijk een aantal autogene infecties overhouden. Deze ziet men vooral bij kinderen met chronische nasopharynx-afwijkingen. Men zal dan niet aarzelen om door locale behandeling (adenotomie, splijten der tonsillen, of tonsillotomie) deze bron van nierbeschadigingen te doen opdrogen. Het is mogelijk, dat kouvatten meestal langs dezelfde wegen — door tusschenkomst van lichte infecties — de nieraandoening kan doen opleven of verergeren. In elk geval zal men, hoe men ook de invloed van plotselinge sterke afkoeling wil verklaren — kinderen met een nephritis voor dit kouvatten behoeden. Het kan voorkomen, dat men daarbij zelfs besluit om te trachten door een zacht klimaat op te zoeken een nephritislijdertje de kans op kouvatten te ontnemen. Uit don aard der zaak zal dit overwogen worden, indien de ziekte na een korter of langer acuut stadium traineert en men nog op volledig herstel meent te mogen hopen, als alle omstandigheden, waaronder een warm klimaat (Egypte) te rekenen valt, meewerken. Huisarrest in het koude jaargetijde zal meestal deze verhuizing naar warmer streken moeten vervangen.

Terwijl in het acute stadium bedrust is aangewezen zal men in latere stadia daarmee het kind niet kwellen, menig kind zal bij geregelde lichaamsbeweging, wandelen buiten, waarbij alle vermoeienis en sterk transpireeren dient te worden vermeden, veel gezonder blijven dan in deprimeerende bedrust thuis.

Sluiten