Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij zeer groote tumoren wordt niet alleen de buik opgezet, maar wordt bij kinderen de onderste thoraxapertuur sterk verwijd. De huid van de buik wordt zeer gerekt, bezit een uitgezet venennet en kan zelfs enkele bloedingen door rekking vertoonen. Door compressie kunnen dan allerlei complicaties optreden; de tumor kan de ureter dichtdrukken, waardoor een liydroneplirose ontstaat, zelfs compressie van de ureter van de gezonde kant is waargenomen. Oedemen aan de onderste extremiteiten en ascites zijn te verwachten, als de buik sterk gespannen wordt. Ook neuralgische pijnen door druk op zenuwen is dan te vreezen: ischias, intercostaal neuralgie zijn beschreven, terwijl een compressie van het ruggemerg als ernstigste gevolg van de compressie een enkele maal is waargenomen. Opmerkelijk is, dat de kinderen meestal temperatuursverhooging hebben.

Het verloop der tumoren bij kinderen is snel progressief, zelden duren ze langer dan één jaar.

DIAGNOSE.

Praktisch wordt men het meest geplaatst voor de moeielijke beantwoording van de vraag of een tumor, die men in de buik van een kind voelt een niertumor is, ja dan neen. Indien geen urineafwijkingen bestaan, zooals herhaaldelijk bij kinderen voorkomt, dan zal men deze met allerlei andere dingen kunnen verwarren.

Een vergrooting van de milt is meestal wel te onderscheiden, doordat men de beide incisuren aan de voorrand voelt, deze rand zelf scherper is dan van een nier, de geheele tumor oppervlakkiger ligt, niet van uit de lendenen naar boven is te duwen, terwijl het colon (na opblazen) de tumor niet bedekt. Dikwijls zal men men bij een zoo sterk vergroote milt bloedveranderingen kunnen vinden: leukaemische bij leukaemie, die van een anaemiaplastica als men te doen heeft met de ziekte van von Jaksch, leukopenie bij de ziekte van Banti of een of andere pseudoleukaemie.

Een tumor rechts kan te verwarren zijn met een levertumor, waarvan ook de rand scherper is, die ook oppervlakkiger ligt, en niet uit de lendenen is op te drukken, en waarbij soms icterus bestaat. Deze tumoren zijn bij kinderen zeer zeldzaam.

Zeer frequent is buiktuberculose waarbij groote tumoren te voelen zijn, die ontstaan door lymphkliervergrooting, en samengroeien van darmen met gelocalizeerde peritonitis. Afgezien van het bestaan van koorts, en teekenen van de tuberculeuze infectie (cutane tuberculine reactie enz.) kan men deze diagnose stellen door de bewegelijkheid van den tumor, door den zeer grillige

Sluiten