Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

Deeenig mogelijke behandeling der niertumoren is nepbrectomie.

, De vraag, die men dus te beantwoorden krijgt is deze, of operatie nog mogelijk is. Want de kans op recidief na operatie, is bij deze maligne tumor, waarbij de ziekte zelden in den beginne herkend wordt, wel zeer groot, maar dit mag toch niet doen vergeten, dat in enkele gevallen het leven gered is door de operatie.

De vraag, of de tumor operabel is, is tweeledig. Technisch kan de verwijdering van alle tumorweefsel onmogelijk zijn, daarover moet alleen de chirurg oordeelen. Maar van de paediater mag hij verlangen, dat deze hem aangeeft, of de andere nier voldoende functioneerend weefsel heeft, dat de nierexstirpatie verdragen kan worden. Het is bij de niertumoren gelukkig een uitzondering, dat de tumoren dubbelzijdig voorkomen, behalve de „rein polykystique", zoodat meestal de andere nier gezond zal blijken te zijn. Bij oudere kinderen zal men kunnen trachten de urine van de gezonde kant op te vangen, maar zal daarmee zelden zijn doel bereiken, omdat bij elke sondage kans op traumatisch bloed in de opgevangen urine bestaat.

Over de methoden om uit te maken, dat de patiënt de nephrectomie zal verdragen, zie bij niertuberculose (diagnose).

NIERSTEENEN.

Bij kinderen komen niersteenen niet dikwijls voor, maar er bestaan zeer groote verschillen voor de verschillende landen en landstreken. Zoo zijn ze vrij frequent in bepaalde streken van Hongarije x), en ook in Engeland zijn ze dikwijls waargenomen. In ons land schijnen ze veel minder vaak voor te komen. De meeste gevallen ziet men van 2e—7e jaar bijna uitsluitend bij jongens. (4 % meisjes).

SYMPTOMEN.

Bij kinderen zal men dikwijls in de gelegenheid zijn om een niersteen te diagnosticeeren, wanneer men systematisch bij elk kind met cbromocyten, leucocyten of epitheliën in de urine daarop onderzoekt, indien er voor de aanwezigheid dezer urineafwijkingen geen bevredigende verklaring is te vinden. Zelfs is het noodzakelijk, om ook, als men wel een verklaring meent te

l) J. Bokay.

Sluiten