Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschuldigd: colibacillen, paratyphusbacillen, proteusbacillen e. a. van dë ziekte te geven. Er is overigens niet eens eenstemmigheid over de vraag, waar de ziekte gelocalizeerd is. Het meest waarschijnlijk schijnt te zijn, dat een cholangitis de voornaamste afwijking is.

Men kan dan vergelijken de bronchitis en de cholangitis Beide worden veroorzaakt door microben, die als gewone bewoners gelden van de organen, waarheen bronchi en galbuizen afvoeren (keelholte of duodenum) of door bacteries, die van buitenaf binnendringen. In beide gevallen gaat dikwijls een katarrh van deze organen aan de eigenlijke ziekte vooraf (angina en duodenitis), en misschien moet ook de infectie in beide gevallen als een ascendeerende worden opgevat.

Hoe de icterus ontstaat, is, sinds men de opvatting overboord heeft moeten gooien, dat een slijmprop de choledochus verstopt, niet gemakkelijk te zeggen. Misschien speelt een pleiochromie van de gal ook hierbij een rol. (zie ook boven.)

COMPLICATIES.

Een zeer interessante complicatie bij icterus catarrhalis is de acute benigne pancreatitis. Daarvan is het meest kenmerkende verschijnsel de pijn. Deze treedt in aanvallen op, die eenige minuten tot een uur duren, en is soms zeer heftig, zoodat de kinderen liggen te gillen in hun bed. Ze wordt gelocalizeerd in epigastrio, soms midden tusschen proc. xiphoïdeus en navel precies in de mediaanlijn, soms wat meer naar rechts of links. Er is wat diffuse drukpijnlijkheid in epigastrio, die zelden precies wordt aangegeven op liet punt, dat daarvoor karakteristiek is. (zie pancreatitis). Bovendien braakt het kind dikwijls. Dat van deze verschijnselen een pancreatitis de oorzaak is, volgt uit een onderzoek van de faeces, waarin veel spiervezelresten en zeer veel vet is gevonden, ook al was de galafvoer naar den darm nog normaal.

De herkenning van deze complicatie wordt bemoeilijkt, doordat ze soms zeer vroeg optreedt, en zelfs nog, voordat er icterus bestaat. i

Terwijl men algemeen deze pancreatitis als complicatie van de icterus catarrhalis beschouwt als een uitbreiding van het proces, waartoe de gelegenheid steeds aanwezig is, omdat de ductus pancrealici uitmonden op dezelfde plaats van het duodenum, waar de choledochus uitkomt, heeft Mavo Kohson de opvatting verdedigd, dat een pancreatitis de oorzaak is van alle gevallen van icterus catarrhalis, en dat de icterus optreedt, doordat de ductus choledochus in zijn verloop door de kop van het ontstoken pancreas heen dichtgedrukt wordt, omdat het pancreas door de ontsteking gezwollen is Mogelijk is deze opvatting voor enkele gevallen juist en misschien vooral voor die patiëntjes bij wie de boven beschreven pijnaanvallen voorkomen.

Veel zeldzamer en ook veel ernstiger complicatie is de icterus gravis. Na een ziekte, die met de gewone goedaardigheid van de icterus catarrhalis scheen te zullen verloopen en nadat — soms —

11

Sluiten