Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ziekte al bijna geweken scheen, wordt het kind vrij plotseling veel ernstiger ziek en ontwikkelt zich het beeld van deze icterus gravis.

Men heeft overigens bij deze icterus gravis nog meer recht dan bij de pancreatitis om te betwijfelen, dat ze als een complicatie is op te vatten. Men moet dan dus deze gevallen beschouwen als een icterus gravis, die slechts in de eerste dagen met de icterus catarrhalis groote gelijkenis heeft.

DIAGNOSE.

De herkenning van de icterus catarrhalis is meestal eenvoudig. Wanneer men altijd bij patiëntjes met het bovengenoemde symptomencomplex deze diagnose stelt, dan vergist men zich niet dikwijls. Maar men heeft toch kans op deze vergissingen. Allereerst dus dat men een icterus gravis miskent, maar dit is bijna niet te vermijden, en kan slechts door het verloop blijken. Gelukkig is deze zoo zeldzaam, dat het bijna overbodig is, om daarvoor de prognose tegenover de ouders van een patiëntje met catarrhale icterus niet geheel gunstig te stellen.

De acute gele leveratrophie begint soms ook als goedaardig uitziende ziekte en kan dan plotseling verergeren. Men kan daarbij soms de verkleining van de lever in vivo vaststellen en daarmee de diagnose beslissen.

Ook het begin van een retentie-icterus door druk van een gezwollen lymphklier, of peritonitisstreng kan wel eens met icterus catarrhalis verward worden, maar het verloop is daarbij veel hardnekkiger, en de oorzaak van de afsluiting van den ductus choledochus kan dikwijls worden bepaald. Zelfs een icterus van een cirrhose van Hanot zal wel met een icterus catarrhalis verward kunnen worden. Weliswaar is daarbij de lever sterker vergroot en harder, en is meestal de ontlasting niet ontkleurd, maar men moet toch bij elke icterus catarrhalis, die lang duurt, aan cirrhose denken om zich niet te vergissen. Menige, eerst icterus catarrhalis prolongatus gedoopte aandoening, ontpopt zich later in een cirrhose van Hanot en men heeft des te meer kans dit niet spoedig in te zien, omdat de icterus bij deze cirrhose periodiek erger kan worden en in den beginne zelfs tijdelijk weer kan verdwijnen.

PROGNOSE EN THERAPIE.

De prognose van de icterus catarrhalis is volkomen gunstig; bij een patiënt met de verschijnselen van de ziekte zij men wegens de moeielijkheden van de diagnose niet al te beslist met zijn uitspraken.

De behandeling van een kind met icterus catarrhalis in het stadium van de maagdarmcatarrh is dezelfde als in elk ander

Sluiten