Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ficiëntie dezer organen begrijpelijk maken (zie ook levercelinsufficiëntie). Na vernietiging van een groot aantal levercellen wordt door de lever onvoldoende gezorgd voor vasthouden en binden van de vergiftige stoffen, die naar elke lever toestroomen. Deze stoffen (en misschien ook reeds het oorspronkelijke vergif) beschadigen de nier, zoodat deze toxische stoffen door de nier onvoldoende verwijderd worden, en de intoxicatie daardoor zeer veel erger wordt.

DIAGNOSE.

Allereerst moet men bij een kind, dat het ziektebeeld vertoont van een icterus gravis, zich de vraag voorleggen, of het kind te voren een gezonde lever had, omdat als eindstadium van vele diffuse leverziekten (cirrhoses), ook al verloopen ze zonder icterus, dikwijls een icterus gravis wordt waargenomen. Meestal ontbreekt bij deze secundaire icterus gravis de leververkleining. Maar de grootste moeielijkheid bestaat hierin, om een icterus gravis te onderscheiden van een acute phosphorintoxicatie. Bij deze vergiftiging leert de anamnese, dat de ziekte eigenlijk is begonnen met een heftige acute enteritis met buikpijn, diarrhoe en braken, en dat na een remissie van 3 a 4 dagen, pas de icterus en pijnlijke zwelling van de lever gevolgd is.

THERAPIE.

De behandeling van deze patiëntjes moet beginnen met regeling van de voeding, die arm aan eiwit moet zijn, omdat uit het eiwit toxische stoffen gevormd worden, die door de zieke lever niet tot ureum verwerkt worden. Bovendien moet men geen voedsel geven, waaruit toxische stoffen gemaakt kunnen worden in de darm. Men geeft dus bij bestaande darmcatarrh aanvankelijk niets dan water, en dan weer koolhydraten, om langzamerhand weer een weinig melk of karnemelk, vruchtensap, en wat groenten toe te staan. Dezelfde voeding spaart ook de nier zooveel mogelijk.

Voor rijkelijke vochttoevoer wordt gezorgd, desnoods door groote vochtlavementen.

Tegen de onvoldoende hartsactie zal men met analeptica en cardiotonica strijden, tegen de bloedingen geve men calcium- of gelatine-injecties, maar liever geen toxische stoffen, zooals paardeserum. Om de nerveuze verschijnselen te verbeteren zal men warme baden of inwikkelingen toepassen.

ETTERIGE HEPATITIS.

Multiple kleine abscesjes in de lever kunnen op verschillende wijzen ontstaan. Ze komen bij kinderen zeldzaam voor.

Sluiten