Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de cirrhose van Laennec, waarbij dus na een inleiding met prodromi van vermagering, slechte eetlust, constipatie en derg. de typische verschijnselen beginnen met teekenen vari een poortaderstuwing (zie boven). Daarbij is de milt meestal vergroot, en ook de lever, die in het latere stadia der ziekte in den regel atrophisch wordt door schrompeling kan aanvankelijk te groot zijn. Er zijn weldra teekenen te vinden van een levercelinsufficientie (zie boven). Zelden is er icterus aanwezig. Wel hebben de kinderen altijd maagdarmstoringen, en lichte temperatuursverhooging en kunnen zij purpura krijgen. Indien zij niet aan een bloeding, en niet aan een intercurrente infectie sterven, is het eind een icterus gravis.

Behalve deze alcoholische cirrhose komt er ook bij kinderen een dergelijke vorm van cirrhose voor van andere oorzaak. Het schijnt, dat men van deze cirrhoses de tuberculose meermalen de schuld moet geven.1) In andere gevallen wordt wel gedacht aan langdurige darmstoringen als oorzaak. Veelal blijft men evenwel omtrent de oorzaak in het onzekere.

Gemeenschappelijk is aan al deze oorzaken, dat het schadelijk agens langs de vena portap binnenkomt, en dat daarom het bindweefsel om de vertakkingen van de vena portae gelocaiizeerd is.

DIAGNOSE.

In het stadium, dat de verschijnselen van poortaderstuwing duidelijk zijn, kan men deze cirrhoses verwarren met elke andere ziekte, waarbij deze poortaderstuwing voorkomt. Behalve bij een thrombose van de v. portae of pyele-phlebitis komt ze voornamelijk voor bij een tumor die op de v. portae of bij de syphilis van de lever. Daarbij is dan evenwel meestal ook de ductus choledochus gecomprimeerd en kan men vaak de oorzaak der compressie (lymphomen bij tuberculose of granulomen) vaststellen.

Maar zelfs een andere chronisch verloopende ziekte, die met aseites verloopt, de tuberculeuze peritonitis, kan veel op deze cirrhose gelijken. Wel is daarbij de uitzetting van de venae op de buik niet zoo duidelijk om de navel gegroepeerd en is er meerdere pijnlijkheid van de buik bij aanraking. Bovendien heeft het vocht, dat n\en door punctie verkrijgt de eigenschappen van een exsudaat, terwijl bij de aseites door stuwing een transsudaat-vocht aanwezig is.

2. DE CARDIALE CIRRHOSE.

In het groote ziektebeeld van een algemeene stuwing door insufficiëntie van het hart valt lang niet altijd de beteekenis van

i) Googekot, Thése de Paris 1908.

Sluiten