Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een cirrhose van de lover, die van deze stuwing het gevolg kan zijn, gemakkelijk vast te stellen. Men zal daarom goed doen om naar verschijnselen van een leverstoring bij elk kind met een chronische stuwing nauwkeurig te zoeken. Als teekenen vindt men dan dat de sterk vergroote lever hard aanvoelt en dat er een insufficiënte functie der levercellen is. Er is daarbij niet te verwachten, dat er grove storingen van deze functie zullen worden gevonden.

Het bindweefsel is bij deze vorm van cirrhose voornamelijk gelocalizeerd om de vena centralis van het leverkwabje heen.

3. DE CIRRHOSE CARDIO-TITBERCCJLEUSE (H utinel).

Een zeer eigenaardige vorm van levercirrhose is de ziekte die door Hütinel het eerst beschreven is, waarbij een concretio pericardii bestaat, tegelijk met een vergrooting van delever, en waarbij dikwijls ook de andere sereuze vliezen zijn aangedaan. Do oorzaak der ziekte is in de meerderheid der gevallen de tuberculose, terwijl deze ook syphilis kan zijn.

Men kan deze cirrhose als een gemengde beschouwen. Allereerst heeft de chronische stuwing, die van de concretio pericardii het gevolg is, aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een foie cardiaque, maar bovendien is er een perihepatitis met secundaire bindweefselwoekering in de interstitia van de lever opgetreden. Het is in den regel moeilijk te zeggen, welke verschijnselen rechtstreeks van de levercirrhose het gevolg zijn, welke daarentegen moeten worden toegeschreven aan de ontsteking der sereuze vliezen. Vooral de peritonitis chronica geeft vele symptomen, die ook bij de cirrhose worden waargenomen.

SYMPTOMEN.

Na een stadium van vage klachten, zooals dit bij elke latente tuberculose voorkomt en waarin het kind niet vroolijk is, er slechter is gaan uitzien, slecht eet, en vermagerd is, temperatuursverhooging heeft en waarin men behalve een positieve reactie van VON Pirquet misschien enkele symptomen van een bronchiaallymphklier-tuberculose vindt, wordt het eerst de aandacht naar de buik getrokken, doordat deze wordt opgezet of doordat het kind over buikpijn klaagt. Soms is ook de ziekte al of niet na het vage voorstadium begonnen met een gewone tuberculeuze exsudatieve pleuritis, die lang traineert. In andere gevallen heoft men teekenen van onvoldoende hartsactie en stuwing waargenomen, voordat er duidelijke buikverschijnselen aanwezig waren.

Deze buikverschijnselen zijn zeer typisch. Er is ascites die zeer

Sluiten