Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken, doordat het kind klaagt over pijn in de leverstreek of doordat bij een nauwkeurig objectief onderzoek van het kind gevonden wordt, dat de lever op oen bepaalde plaats een hardere plek, die uitpuilt, vertoont of dat bij percussie de vorm van de leverdemping plaatselijk is veranderd. In sommige gevallen zijn er verschillende algemeene verschijnselen als koorts en ziek zijn bij het absces of urticaria en eosinophilie bij de echinococcus, die aansporen tot zoeken naar een locale afwijking.

ECHINOCOCCUS.J)

De echinococcuscyste, die bij kinderen meestal univesiculair is, wordt verreweg het vaakst in de lever aangetroffen. De echinococcus van de lever geeft bij kinderen meestal een zeer duidelijke uitpuiling óf van het epigastrium óf in het hypochondrium, óf van het onderste deel van de borstkas. In den regel wordt weinig over pijn geklaagd. Een doorbraak in de buikholte komt niet zoo heel zelden voor, maar aangezien bij kinderen lang niet alle blazen vruchtbaar zijn, is toch het optreden van multiple echinococcuscysten in de buik niet frequent. Als verschijnselen van een dergelijke doorbraak merkt men slechts, dat het kind braakt, over buikpijn klaagt, korten tijd temperatuursverhooging heeft en dat hij een eruptie van 'urticaria vertoont. Veretteren doen de echinococcusblazen bij kinderen zelden.

Doorbraak in andere organen in de buik is zeldzaam. Ze kan plaats vinden naar de darm toe, naar de bronchi, naar de pleura, terwijl doorbraak naar de galwegen niet bij kinderen is waargenomen.

Diagnose. De herkenning van een echinococcuscyste is bij kinderen dikwijls gemakkelijk. Men vindt een ronde elastische tumor, die regelmatig van oppervlak is, en die duidelijk op een goede Röntgenfoto te zien is.

Men moet deze afwijkingen niet verwarren met een tumor, absces of gumma van de lever, (zie deze).

Voor een echinococcus pleit een eosinophilie van het bloed en een positief resultaat van de reactie van Weinberg.

Therapie. De eenige goede behandeling is een operatieve. Dévé raadt aan de opening van de kyste te laten voorafgaan door een injectie van formol om uitzaaiing tijdens de operatie te voorkomen.

LEVERABSCES.

De oorzaken van het leverabsces bij kinderen zijn velerlei. Behalve door een locaal trauma kan een groot solitair absces

') Zie deel I, blz. 303. Dévé, l'échinococcose de 1'enfant, Arch. de méd. des enf. 1918, p '225.

Sluiten