Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstekingsproces naar en door de kapsel doordringt. Ook is het mogelijk, dat de ontsteking van een ander orgaan dan de lever (nier, appendix, perigastritis) zich uitbreidt naar de omueving van de lever en dat hierdoor een perihepatitis ontstaat.

Soms en voornamelijk bij de diffuse peritonitis zijn de verschijnselen van de perihepatitis niet goed te scheiden van de andere symptomen.

SYM PTOMEN.

Bij een kind, dat zeer ziek is, hooge temperatuur heeft, die vaak intermitteerend is, wordt de aandacht getrokken door heftige pijn, die gelocalizeerd wordt in de leverstreek en uitstraalt naar rechterschouder, naar epigastrium of rug, zooals elke andere leverpijn. Er bestaat bovendien een uitzetting van de rechterzijde, van het rechter hypochrondrium.

Wanneer er zich etter verzameld heeft tusschen de convexe zijde van de lever en het diaphragma, dan vindt men — meestal door collaterale ontsteking — een pleuritis. De lever is bovendien gekanteld, zoodat de rechterkwab naar beneden is verplaatst, en de linkerhelft veeleer naar boven. Dit laatste merkt men ook daaraan, dat de ictus cordis hooger staat.

Soms is er een infiltraat aan de onderzij van de lever gelegen, dat men ook door palpatie kan vinden en localizeeren.

Een goede Röntgenfoto kan de diagnose van een subphrenisch absces vaak vergemakkelijken. Ook tuberculeuze abscessen van de lever zouden de oorzaak kunnen zijn.

THERAPIE.

De eenige behandeling is een chirurgische.

ZIEKTEN VAN GALBLAAS EN GALWEGEN.

GALBLAAS.

Er zijn enkele gevallen bekend van cholelithiasis bij kinderen. Men denke dus aan deze mogelijkheid, wanneer er bij een kind op galsteenkoliek gelijkende aanvallen van buikpijn bestaan.

Ook zijn er bij kinderen voorgekomen enkele gevallen van cholecysiiüs die in verettering overgingen. Ze kunnen optreden na febris typhoïdea en na andere infecties, en zijn ook beschreven na ascaridiosis der galwegen.

GALWEGEN.

Een cholangitis kan tegelijk met een cholecystitis voorkomen en door dezelfde oorzaken ontstaan.

Sluiten