Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tetanie van jonge kinderen slechts ondergeschikte beteekenis. Zij is daarbij nog weinig toegepast, maar toch niet altijd zonder succes (Stenvees) 1).

In korten tijd bereikt men zeer groote verbetering van den toestand althans bij de jonge kinderen met tetanie door de volgende maatregelen.

Allereerst regelt men de voeding op zoodanige manier, dat voorloopig alle melk wordt weggelaten en dat slechts gegeven worden brood, beschuiten, bouillon met meel, 1 ei, waterchocolade, rijst in water gekookt, aardappelen en groente. Hiermee bereikt men reeds een belangrijke verbetering.

Daarnaast is het noodzakelijk om medicamenten te geven en wel phosphorlevertraan en lactas calcicus (1—2 gram per dag). Wanneer er manifeste symptomen zijn zou men de calcium subcutaan kunnen inspuiten om sneller resultaat te verkrijgen en moet men tevens sedativa toepassen. Het beste is dan chloralhydraat te geven in groote giften (\ gram per clysma, 1 gram per dag).

Het is een uitzofidering, indien bij de regeling van de therapie op deze manier geen genezing verkregen is na verloop van één week.

Van deze therapie kan men de nuttige uitwerking voor een groot deel toeschrijven aan het calcium. Zoo heeft de phosphorlevertraan een verbetering van de calciumretentie in het lichaam tengevolge (Schabad, Schloss) en heeft het weglaten van demelk tot resultaat, dat aan het groote kalkverlies met de ontlasting een einde komt. Ook al neemt men niet aan, dat een calciumdeficit van het zenuwstelsel de oorzaak is van de overprikkelbaarheid, dan kan men toch begrijpen, dat het calcium als sedativum werkt. Zelfs als men de tetanie als guanidineintoxicatie opvat, blijft de calciumtherapie logisch, omdat ook een experimenteéle intoxicatie met deze stof door calciumtoediening verbeterd wordt.

Maar onverklaard blijft, waarom zelfs kleine hoeveelheden melk schadelijk kunnen werken.

PSEUD0TETANU8.

Waarschijnlijk behoort ook de pseudotetanus, zooals deze bij jongens boven 4 jaar een enkele maal voorkomt, tot de tetanie.2) Men vindt daarbij de typische electrische reactie van de tetanie.

') Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde.

J) Gorter, Arch. de médec. des enfants, 1910 Mars, 1916 Aout.

Sluiten