Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aandoening gelijkt bijzonder veel op een lichte vorm van echte tetanus. Het kind is voortdurend stijf in al zijn spieren en krijgt daarbij onder invloed van een emotie of spontaan aanvallen, waarbij deze stijfheid sterk toeneemt. Het gelaat krijgt daardoor een typische uitdrukking (risus sardonicus) en ook de trismus is zeer duidelijk. Opvallend is, dat de armen weinig aan de ziekte meedoen. (Zie fig. 79).

Deze ziekte, die bijna altijd in de zomer optreedt (beide kinderen die ik zag, waren in de maand Juli ziek geworden) geneest na eenige weken spontaan.

Het is tot nu toe niet gelukt om in het bloed van deze kinderen tetanusgif aan te toonen.

SCHILDKLIER, THYREOIDEA.

AETIOLOGIE EN PATHOGENESE.

Aangeboren afwezigheid of onvoldoende ontwikkeling der schildklier geeft reeds bij jonge zuigelingen typische verschijnselen, die gemakkelijk te herkennen zijn. Veel minder duidelijk zijn de gevolgen van een trage functie van de schildklier, een hypothyreoïdie, zooals deze bij oudere kinderen voorkomen. Volgens sommigen (Hertoghe, Levi et Rothschild ') is deze „petite insuffisance thyroïdienne" de oorzaak van allerlei tekortkomingen, afwijkingen en storingen bij kinderen, maar het lijdt geen twijfel, dat deze opvatting te eenzijdig is en te ver gaat. Hun voornaamste argument om een verschijnsel aan hypothyreoïdie toe te schrijven, dat het geneest door thyreoïdeatoediening, heeft misschien ook niet de groote beteekenis, die zij er aan toe kennen. Een der meest interessante gevolgen van thyreoïdeainsufficiëntie is het myxoedemateus infantilisme, dat gekenmerkt is door achterblijven in groei en sexueele ontwikkeling van het individu.

De oorzaak dezer geringe functiestoringen zou gezocht moeten worden in intoxicaties en infecties, terwijl deze hypothyreoïdie ook in bepaalde families erfelijk zou voorkomen. Gevallen van acute ontsteking en verettering van de glandula thyreoïdea zijn bij kinderen beschreven maar een even groote zeldzaamheid als tumoren. Beide afwijkingen kunnen een zoo groot deel van de klier buiten werking stellen, dat dit duidelijk klinische verschijnselen geeft.

Men heeft als groote uitzondering ook bij kinderen de ziekte

l) La petite insuffisance thyroïdienne. Paris 1913.

Sluiten