Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Basedow beschreven. Dat een struma op jeugdigen leeftijd symptomen van hyperthyreoïdie geeft, komt ook niet dikwijls voor. Wel kan men door te veel thyreoïdea te geven verschijnselen van hyperthyreoïdie zien optreden.

Van de functie der glandula thyreoïdea is zoo weinig bekend, dat men de teekenen eener insufficiëntie niet kan opbouwen uit hetgeen men weet van de normale functie. Veeleer is omgekeerd de kennis omtrent deze functie afgeleid uit de verschijnselen, die van een functieverstoring het gevolg zijn. Wel heeft men door dierexperimenten meer inzicht gekregen in de de wijze van ontstaan der verschijnselen, maar ik acht het overbodig deze experimenten hier te bespreken, omdat de kliniek alleen al duidelijke ziektebeelden oplevert, waarbij de gevolgen van een afwezigheid en een hyperfunctie gemakkelijk zijn vast te stellen.

SYMPTOMEN.

Wij zullen achtereenvolgens beschrijven:

1°. Congenitaal myxoedeem.

2°. Hypothyreoïdie.

3°. Myxoedemateus infantilisme.

1. Congenitaal myxoedeem. Een typisch geval van congenitaal myxoedeem herkent men op het eerste gezicht (zie fig. 80—82). Het kind maakt een sufferige indruk, is achterlijk in zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Meestal is het kind vrij dik en pafferig, zonder dat evenwel altijd duidelijk is, dat de huid geïnfiltreerd en verdikt is. Wel is de huid droog en schilferend, omdat zweet- en smeerklieren slecht functioneeren, en meestal voelt deze koud aan en ziet cyanotisch vooral aan handen en voeten. De haren van het hoofd zijn droog en glanzen niet en er is vaak een droog eczema capitis. Afwijkingen van de nagels komen bij kinderen minder voor. Het voorhoofd vertoont vele plooien, de wenkbrauwen zijn weinig ontwikkeld, vooral het laterale deel. De tong, die veel te groot is, hangt voortdurend buiten de mond, hetgeen de idiote indruk, die deze kinderen maken, nog versterkt.

De neus is breed en plat, en de rug van de neus ingevallen, de oogen liggen vrij diep en de lidspleet is nauw. Bij dit alles is er sterke vertraging van de beengroei en van de ossificaties.

De buik is opgezet, en de navel is vaak hoog, er kan zelfs een hernia umbilicalis bestaan.

De fontanel blijft zeer wijd open, de handwortelbeentjes vertoonen veel te laat een beenkern en ook andere beenkernen ver-

Sluiten