Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te laat is het hypothyreoïde kind met tanden krijgen, en soms ook met de ontwikkeling van het beenstelsel, zoodat de fontanel te lang open blijft, en de kernen in de handwortelbeentjes te laat voor den dag komen.

Er bestaat een sterke neiging tot constipatie, en de eetlust is vaak slecht.

Men heeft (Hertoghe) ook adenoïde vegetaties en enuresis nocturna als verschijnselen van hypothyreoïdie beschouwd, maar dit is ten onrechte geschied.

Al deze verschijnselen kunnen in verschillende combinaties en intensiteiten voorkomen: compleet zijn ze bij geen enkel kind tegelijkertijd te vinden.

3. Myxoedemateus infantilisme. Infantilisme, type Brissaod.

Op de leeftijd dat de puberteit begint, manifesteert zich de insufficiëntie van de thyreoïdea, doordat er infantilisme optreedt. Bij jongens ontwikkelt zich de testis niet tot rijpheid, en ontbreekt haargroei in de axilla, en den mons Veneris, terwijl bij meisjes de mammae niet tot ontwikkeling komen, de menstruatie door agenesie der ovaria uitblijft, en ook het lichaam onbehaard blijft.

Bovendien is het kind achterlijk van lichaamsbouw, blijft de verbeening tusschen epiphyse en diaphyse langer uit dan normaal is. Het hoofd is in verhouding tot het overige lichaam te groot, evenals bij jonge kinderen en de armen en beenen vaak te kort. Geestelijk zijn deze kinderen prikkelbaar, en weinig tot geregelde arbeid in staat.

DIAGNOSE.

Een congenitaal myxoedeem wordt blijkens de ervaring vaak verward met rachitis. Dit is te begrijpen, omdat de tanden te laat doorkomen, de fontanel veel te lang open blijft, en het kind te laat leert zitten en staan, terwijl er veel kans is, dat er ook enkele typische rachitissymptomen als epiphysairzwelling of rozekrans aanwezig zijn, omdat lichte rachitis bij myxoedeem niet zelden voorkomt. Toch is deze vergissing gemakkelijk te vermijden als men het kind goed bekijkt, en naar de typische verschijnselen van het myxoedeem een onderzoek instelt. Ook is de onderscheiding tegenover het mongolisme vrij gemakkelijk, al hebben beide afwijkingen gemeen de macroglossie, de wijd open fontanel en het late zitten en staan. Want de mongolen hebben een scheeve oogstand, een sterke epicanthus, een klein rond kopje, pommettes op de wangen en zijn erg slap en hypotonisch. Bovendien zijn ze veel meer idioot en worden de symptomen niet of zeer weinig verbeterd door thyreoïdea-toediening.

Sluiten