Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer kinderen door een encephalitis idioot zijn en daarbij erg dik zijn, maken ze wel eens den indruk hypothyreoïdie te hebben. Maar er is dan een scherp contrast tusschen de zeer weinige lichamelijke verschijnselen van dit myxoedeem en de ernstige psychische storingen.

Om een hypothyreoïdie, van goedaardigen aard en in lichten graad, te onderscheiden van een pasteuse habitus of lymphatische constitutie moet men nauwkeurig toezien en vooral zoeken naar de typische teekenen van de hypothyreoïdie als dorre droge haren, ruwe schilferende huid, hypothermie en langzame pols, korte gedrongen lichaamsbouw, die niet worden waargenomen bij het 'lymphatisme, waarbij evenwel algemeene lymphklierzwelling, miltvergrooting, thymushyperplasie en adenoïden of tonsilhypertrophie kunnen voorkomen en huid- en slijmvliezen vatbaar zijn voor ontstekingen. liet m37xoedemateus infantilisme type Brissaud moet niet verward worden met een infantilisme type Lorain. Bij dit laatste type blijft ook de sexueele rijpheid uit, maar is de lichaamsbouw overigens niet die van een puer, maar van een adolescens. Het korte gedrongene van de bouw, en het groote hoofd bestaan bij deze infantilisten niet. Zij zijn daarentegen zeer graciel en tenger van bouw, hebben nauwe arteries en een klein hart, zoodat Brissaud heeft gesproken van infantilisme anangioplasique. Tegenwoordig neemt men een hypophysis-aandoening (zie deze) als oorzaak aan. Andere vormen van infantilisme, die op een chronische darminsufficiëntie of op pancreasinsufficiëntie berusten zijn te onderscheiden, doordat de oorzaken van het infantilisme duidelijke symptomen geven. Slechts door de afwezigheid van teekenen eetier hypothyreoïdie kan men een infantilisme, dat op primaire testis- of ovarium-atrophie berust, onderscheiden.

PROGNOSE.

De prognose van het congenitale myxoedeem is vrij somber. Men moet er op rekenen, dat het kind vooral psychisch achterlijk blijft, al gebruikt het regelmatig voldoende hoeveelheden thyreoïdea. Dat neemt niet weg, dat het succes van deze thyreoïdeatoediening bij deze kinderen eclatant is, en dat vooral in de eerste weken van de behandeling ouders en medicus zeer tevreden mogen zijn. Bij een bepaald punt blijft de verbetering evenwel stilstaan en op dit punt is de toestand van het kind eigelijk nog bedroevend. De voornaamste verbetering verkrijgt men in het verbeteren van het uiterlijk van het kind, dat veel levendiger wordt in zijn doen en laten, en meer belangstelling gaat toonen voor zijn omgeving. Ook verschijnselen als de dikte

13

Sluiten