Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

symptoomgrocp macrogenitosomia prciecox genoemd. Daarbij is er een vroegtijdige ontwikkeling van de genitalia, waarbij sterke beharing van de mons veneris en de oksels optreedt, ook een baard tot ontwikkeling kan komen, de stem als van een volwassen jongen wordt, terwijl bij meisjes ook de mammae zich op zeer jeugdigen leeftijd ontwikkelen. Ook geestelijk zijn de kinderen vaak voorlijk, tenzij er een duidelijke hydrocephalus bestaat.

Dit ziektebeeld, dat zich ontwikkelt bij kinderen beneden 7 jaar, op welke leeftijd de epiphyse spontaan begint te verdwijnen, is meestal gecompliceerd door symptomen van hydrocephalus internus, die het gevolg is van afsluiting van den aquaeductus Sylvii, en van verschijnselen van compressie van de omgevende hersendeelen (oogspierverlamming en derg.)

Soms komt er ook een adipositas bij voor, waarvan niet zeker is, dat ze niet als gevolg van compressie van de hypophysis door de tumor van de epiphyse uitgaande moet worden beschouwd.

Men kan zich van het ontstaan der verschijnselen bij deze tumoren de volgende eenvoudige verklaring vormen, die mede berust op de resultaten van dierproeven.

Wanneer men bij jonge hanen ') de gl. pinealis wegneemt dan ontwikkelen zich de kam en de testikels veel sneller dan bij andere dieren en leeren ze eerder „le chant du coq."

Hieruit volgt dus reeds, dat de verschijnselen, die bij kinderen met een tumor van de glandula pinealis worden waargenomen, het gevolg zijn van een insufficiëntie van de klier, van een hypopinealisme.

Men moet als verklaring van de vroegtijdige ontwikkeling der geslachtsklieren wel aannemen, dat de glandula pinealis een remmende werking uitoefent op de interstitieele cellen van de testikel. Dat er wisselwerking tusschen beide endocrine klieren bestaat, is ook af te leiden uit de atrophie van do glandula pinealis, die men na castratie heeft zien optreden.

Voor een behandeling zijn deze tumoren slecht toegankelijk.

DIAGNOSE.

Wanneer bij een kind een pubertas praecox wordt gevonden, dan moet men behalve aan een tumor van de glandula pinealis denken aan tumoren van de bijnieren, en aan tumoren van de geslachtsklieren zelf. Er zijn enkele gevallen beschreven, waarbij zelfs na exstirpatie van een sarcoom van het ovarium de teeke-

') Foa, Arehives ital. de Biologie 1912 p. 233.

Sluiten