Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoon snel doodelijk verloopende ziekten, waartegen men machteloos is. hebben de eenig dagen durende vormen van bijnierinsufficiëntie. Het begin der sj'mptomen is wederom plotseling. Bijna altijd begint het kind te klagen over heftige pijn in de lendenen, die uitstralen naar het hypochondrium, de navel of naar de buik, en gaat het kind braken. Dit braken blijft hardnekkig voortduren en is soms gevolgd door diarrhoe. Alle eten wordt geweigerd. De huid wordt door koud zweet bedekt, en is bleek en blauw; de oogen zijn ingevallen. Vaak is het kind suf en slaperig, soms ook delirant, soms is er heftige hoofdpijn. De temperatuur daalt onder de norm, de pols wordt frequent, is klein en week. Na eenige dagen is het einde meestal een toch nog plotselinge dood. Men vindt de ligne blanche van Sergent. De duur der ziekte is in deze gevallen 3 tot 6 dagen, soms nog korter of nog langer. De kans op herstel is niet heel groot, maar het is moeilijk in cijfers uit te drukken, hoe groot de sterftekans is.

2. Chronische bijnierinsufficiëntie. a. Ziekte van A<1 (lisou. Wanneer men slechts onder deze naam rangschikt de gevallen met melanodermie, dan is deze ziekte bij kinderen zeer zeldzaam. De ziekte begint sluipend met klachten over moeheid. Deze wordt gaandeweg erger, zoodat elke inspanning vermeden wordt, en langdurige rust zelfs het gevoel van vermoeidheid niet meer weg neemt. Ten slotte moet de patiënt door deze asthenie en adynamie in bed blijven en kan zich liggende zelfs nauwelijks meer bewegen. Bovendien is de eetlust slechter geworden, braakt het kind af en toe en wordt het door een en ander zeer mager en anaemisch. Meestal bestaat er bij kinderen diarrhoe.

Tevens merkt men men op dat de pols klein, week en frequent wordt, en dat de temperatuur daalt en vindt men de ligne blanche v. Sergent. Na eenigen tijd komen er klachten over pijn in de lendenen en ontwikkelt zich de typische melanodermie. Daarvan is kenmerkend, dat vooral plaatsen, die gewoonlijk pigment bevatten donkerder worden en dat ook op de slijmvliezen en de nagels bruine pigmentvlekken voor den dag komen.

liet verloop van de ziekte, die bij volwassenen gewoonlijk 1 tot 3 jaar duurt is bij kinderen meestal korter. Het kan gestoord worden door acute exacerbaties (zie boven) of ook kunnen de verschijnselen tijdelijk teruggaan. Het. einde is herhaaldelijk een mors subita.

Men heeft bij deze patiënten herhaaldelijk een hypoglycaemie en hypocholesterinaemie gevonden. Soms is er een infantilisme bij kinderen met Addison's ziekte waargenomen.

b. Atypische vormen. Men kan tusschen de typische ziekten

Sluiten