Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glucosurie verergert en de acetonaemie tegengaat, terwijl vet en eiwitten de acidosis bevorderen en minder of geen invloed hebben op de hyperglycaemie. Bovendien zal men trachten het kind een voldoende hoeveelheid voedsel te geven, waartoe men gebruik kan maken van de berekening naar calorieënwaarde en de hoeveelheid suiker, die met de urine verloren gaat in de berekening moet betrekken. Maar daarnaast is het noodzakelijk om te trachten het kind zooveel mogelijk gemengd voedsel te geven en in het bizonder te zorgen, dat het voldoende eiwit en voldoende zouten krijgt, die beide onvervangbaar zijn.

Het lijdt geen twijfel, dat de therapie van de kinderdiabetes weinig bevredigend is. Wel ziet men meestal, dat in het begin van de behandeling belangrijke verbetering optreedt en zelfs dat de tolerantie voor de suiker na beperking van de hoeveelheid koolhydraten in het voedsel veel kan verbeteren, maar geleidelijk of meer sprongsgewijs gaat toch de toestand op den duur weer achteruit. Verergeringen zijn vaak het gevolg van emoties of van intercurrente infecties, die blijvend letsel plegen na te laten.

Men zal bij de behandeling van jeugdige diabetici ook door hydrotherapie, door wandelingen en andere lichaamsoefeningen trachten de suikerstofwisseling te verbeteren, maar heeft ook daarvan slechts gering succes te wachten. Door toediening van pancreas praeparaten heeft men af en toe tijdelijke verbetering gezien.

Zoodra er een acidosis dreigt, zal men door groote hoeveelheden alkaliën te geven, deze bestrijden. Men schrijft dan voor bicarbonas natricus of citras natricus in hoeveelheden van enkele grammen Bij beginnend coma moet men hypertonische oplossingen van carbonas natricus of bicarbonas natricus in groote hoeveelheden inspuiten, omdat men daarvan tijdelijk herstel heeft gezien. Zelf ben ik nooit zoo gelukkig geweest.

PANCREATITIS.

Ontstekingen van het pancreas komen ook bij kinderen voor. Men kan onderscheiden kwaadaardige en goedaardige vormen.

Beide zijn zeldzaam.

De benigne acute pancreatitis komt voor bij infectieziekten. Het beste bekend is die na bof, terwijl ook gevallen zijn beschreven na icterus catarrhalis en na ziekten als roodvonk, diphtherie enz.

In het verloop van een typische bof (zie deel I, blz. 197) kunnen aanvallen van hevige buikpijn optreden, welke pijn gelocalizeerd wordt in epigastrio en kan uitstralen links in hypochon-

Sluiten