Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenigen tijd, nadat de snaar weer heeft stilgestaan, ontstaat een T-top, die het gevolg moet zijn van een overwegen van de contractie van de hartspier in de buurt van de basis. De algemeene gang van de contractiegolf (dus ook van de golf

Afleiding I.

Afleiding II.

Afleiding III.

Fig. 92. Electrocardiogram bij situs viscerum inversus.

van negativiteit) verloopt dus eerst in de algemeene richting van basis naar punt. Zoolang de R-top duurt is alleen de basis in contractie, tijdens de S-top overweegt de contractie van de punt. In de iso-electrische periode contraheert het geheele hart zich gelijkmatig. Dan loopt de golf weer naar de basis terug naar de buurt van aorta en art. pulmonalis en dit geeft de T-top.') Men ziet bij een typische situs viscerum inversus het boven-

') cf. Lewis p. 28. Deze hypothese is van Gotch.

Sluiten