Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichtindruk geeft. Hiermee verklaart Mackenzie wat men uitstralen van de pijn noemt, en waarom bijv. bij een angina pectoris de pijn soms gevoeld wordt aan de ulnairzijde van den linker elleboog. Het blijkt dat het centrum in het ruggemerg (bovenste dorsaalmerg) waar de centripetale vezelen van de sympathicus, die het hart verzorgen, aankomen dicht in de buurt gelegen is van de centra van dit huidgebied. De pijn is dus op te vatten als een viscero-sensorische reflex. Dientengevolge is er meestal ook huidhyperaesthesie (cf. appendicitis), terwijl door een viscero-motorische reflex een contractie der intercostaalspieren veroorzaakt wordt, die de verklaring zou geven van het gevoel van samendrukking van de borstkas. De pijn bij een hartdilatatie, waarbij ook een huidhyperaesthesie voorkomt wordt op dezelfde wijze verklaard.

Van de objectieve verschijnselen kunnen we het volgende opmerken. De dilatatio cordis moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een verlies van de tonus van de hartspier. Zooals Mackenzie betoogt*) is het onlogisch te meenen, dat de bloedsdruk in staat zou zijn het slappe hart uit te rekken. Sinds men weet, dat sommige vergiften de tonus van de spier verminderen, andere zooals digitalis ze verhoogen, kan men veronderstellen, dat bij hartaandoeningen een dilatatie kan ontstaan door bepaalde intoxicaties of laesies van de hartspier, zonder dat de contractiliteit aanvankelijk beschadigd is. Is er eenmaal dilatatie, dan wordt daardoor het hart in zijn werk sterk bemoeilijkt. Wel zal een sterkere vulling van een hartafdeeling een dilatatie kunnen veroorzaken en verklaren, zooals bij insufficiëntie van de mitralis voor de linker voorkamer geldt enz.

De symptomen van de insufflcientia cordis, die gemakkelijk te begrijpen zijn. zijn de stuwingssymptomen in long, lever, nier, huid enz. Toch weet men nog niet, of deze verschijnselen soms ook aan een tekort aan arterieel bloed, dan wel steeds aan een te veel aan veneus bloed moeten worden toegeschreven.

De polsversnelling is een reflectorisch verschijnsel en evenals de kortademigheid te verklaren.

THERAPIE VAN EEX INSUFFICIENTIA CORDIS.

De behandeling van een beginnende asystolie met klachten over kortademigheid bij inspanning, met geringe oedemen en cyanose, leververgrooting, en een frequente pols bestaat in hoofdzaak in het voorschrijven van rust. Het kind wordt in bed gelegd, mag

') Diseases of the Heart p. 300.

Sluiten