Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel weinig doen, en wordt voorgelezen door een der huisgenooten. Ook emoties tracht men verre te houden. Het krijgt voedsel op gezette tijden, wat frequenter dan gewoonlijk en bij elke maaltijd niet te veel* Een sterk gevulde maag is vaak hinderlijk voor deze kinderen. Men moet dus ook bij de keuze van het voedsel geen veel ruimte innemend voedsel (groenten, kool en derg.) in groote hoeveelheden geven. Veelal pleegt men in dergelijke gevallen veel melk en geen vleesch en bouillon te geven.

Zoodra blijkt, dat deze behandeling geen afdoende succes heeft, of wanneer van te voren te verwachten is, dat dit het geval zal zijn, wordt tot toediening van cardiotonica besloten. Men kan daartoe geven Digaleni (Cloetta) 3 dd. 5 — 10 druppels of van een tinctura digitalis 5 druppels voor elk jaar, dat het kind oud is.

Het resultaat van deze behandeling moet zijn, dat het kind gaat urineeren, dat de lever kleiner wordt, de pols langzamer en beter van spanning, terwijl de subjectieve verschijnselen verdwijnen. Een beginnende intoxicatie blijkt uit misselijkheid en braken, uit polsversnelling, een druk op de borst, soms ook diarrhoe en hoofdpijn. Steeds moet men het medicament weglaten, zoodra de pols een normale frequentie heeft, of er intoxicatieverschijnselen komen.

Men kan deze digitalisbehandeling combineeren of afwisselen met de toediening van diuretica zooals theobromine, diuretine.

Ter vervanging van digitalis kan men ook gebruik maken van tinctura strophanti 3 X dgs V—X druppels, die af en toe nog werkt, als digitalis in den steek laat.

Tijdens een aanval van hartinsufficiëntie is het noodzakelijk ervoor te zorgen, dat het kind rustig slaapt en zich niet opwindt of ongerust maakt. Is het kind prikkelbaar, onrustig of nerveus, dan zal men veel goed kunnen doen door brometa te geven. Vaak kan men de kalmeerende werking te hulp roepen van warme baden of van lauwwarme inwikkelingen. Ook tegen chloralli37draat in ernstige gevallen bestaat weinig bezwaar, als men kleine giften geeft.

Bij ernstige benauwdheid, aanvallen van angina pectoris of Cheyne-Stokes respiratie kan een zuursto f-inhal&tie tijdelijk veel goed doen.

Wanneer een kind eenmaal een aanval van hartzwakte gehad heeft, moet men daarmee rekening houden bij het geven van zijn voorschriften. Alle overinspanning moet worden vermeden, en bij de keuze van spel en werk moet steeds bedacht worden, dat het kind alleen vrij zal blijven van een insufficientia cordis, wanneer zijn levenswijze daarop is ingericht en het voortdurend minder

Sluiten