Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog vrij laat na het doorstaan van de ziekte voor den dag komen, als men al weer na een aanvankelijke ongerustheid, meende dat het hart geen letsel had gekregen. Steeds ontwikkelt het praesystolische geruisch van een stenose van het ostium van de mitralis zich laat, tenzij er vegetaties op de kleppen zitten, die het ostium vernauwen. De litteekenretractie, die de gewone oorzaak is van een mitraalstenose, heeft tijd noodig om te ontstaan.

Bij de maligne vormen van endocarditis, die Dieulafoy „endocardite infectante" heeft genoemd, is het kind zeer ernstig ziek. Men vindt meestal duidelijke symptomen van een aandoening van myocard en pericard, hooge temperatuur, onrustigheid, delireeren en andere nerveuze verschijnselen, gele vale gelaatskleur en maagdarmsymptomen, die bij de septische ziekten bij kinderen thuis hooren. Maar men kan, ook al zijn er geen emboli, die de endocarditis van zeer ernstigen aard verraden, uitgezaaid, vaak aan de geruischen, die er zijn, doordat ze op de typische plaats te hooren zijn, soms ook doordat ze diastolisch zijn (aorta-insufficientie) uitmaken, dat er endocard-laesies bestaan.

OORZAKEN VAN EEN ENDOCARDITIS.

De meeste endocarditiden bij kinderen zijn het gevolg van een polyarthritis rheumatica acuta. Maar lang niet altijd is er een duidelijke polyarthritis voorafgegaan. Zelfs zijn herhaaldelijk de gewrichtszwellingen zoo kort van duur, zoo vaag en onduidelijk, dat men neiging voelt, ze meer op te vatten als teekenen van een algemeene infectie dan als de ziekte zelf. Zelfs meent Polak Daniels x), dat de endocarditis primair en dat de gewrichtszwellingen daaraan secundair zijn.

Het is opmerkelijk dat allerlei andere infectieziekten, die affiniteit hebben voor de gewrichten, ook neiging hebben een endocarditis te veroorzaken. Het zijn allereerst, de chorea minor, verder vormen van infectieuze purpura, het erythema nodosum, maar ook scarlatina, waarbij de streptococcen-secundair-infecties de oorzaak schijnen te zijn van de endocarditis. Ook andere vormen van streptococcie, zooals na een angina kunnen de oorzaak zijn. Zelfs heeft men bij meningococcie, gonococcie, pneumococcie, febris typhoïdea, tuberculose endocarditis zien ontstaan, doordat de microben zich hechten op de kleppen of op andere plaatsen van het endocard.

Een aangeboren hartaandoening kan het terrein voor een endo-

') Geneeskundige bladen 1918.

Sluiten