Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze) vaststellen. Bovendien is de oorzaak van een empyeem van het pericard meestal een andere dan die van de veneuze of droge pericarditis.

OORZAKEN VAN KEN ACUTE PERICARDITIS.

Meer dan bij volwassenen geeft de polyarthritis bij kinderen een pericarditis. Ook de chorea doet dit. Men kan aldus de opsomming der oorzaken van oen acute pericarditis bekorten door te vermelden, dat deze ontstaat door de reeds genoemde oorzaken van een acute endooarditis.

Maar het pericard doet niet alleen mee aan vele ziekten van het hart, maar loopt ook kans het slachtoffer te worden van de gevoeligheid, die alle sereuze vliezen hebben voor bepaalde infecties. Acute, meestal etterige pericarditis ziet men in het bijzonder bij pneumococcie en bij streptococcie. Evenals bij de pleuritis is er tusschen beide een scherp verschil in verloop en prognose. Vooral de laatste oorzaak geeft kwaadaardige vormen.

Ook voor de tuberkelbacil heeft het pericard dezelfde affiniteit als de andere sereuze vliezen. Het zijn de tuberculeuze pericarditiden, die hoewel vaak met een acuut stadium beginnend, de typische voorbeelden vormen van chronische ontstekingen waarbij men niet alleen met een litteeken van een afgeloopen aandoening te rekenen heeft maar met het voortbestaan van de ontsteking zelve.

DIAGNOSE.

Hoewel het overbodig is de diagnose van een myo-, endo- of pericarditis in bizonderheden te beschrijven, wil ik tóch nog enkele moeilijkheden van de diagnose noemen.

Allereerst de onderscheiding tusschen organische en functioneele geruischen. Aangezien een aantal jonge menschen, die in elk opzicht dus ook ten opzichte van hun hartfunctie gezond zijn en gezond blijven, hartgeruischen hebben, moet men de groote fout vermijden om een functioneel, physiologisch geruisch met een organisch geruisch te verwarren. In enkele gevallen, en ook reeds bij heel jonge kinderen kan een geruisch afhankelijk zijn van een anaemie, maar de meerderheid der geruischen heeft een andere herkomst. De anaernische geruischen treden pas op bij de ernstige vormen van anaemie, die op het eerste gezicht zijn te herkennen. Ze zijn zacht blazend, systolisch, aan de vaten het duidelijkst en gaan meestal vergezeld van een typisch nonnensuizen aan de venao. Andere geruischen ontstaan waarschijnlijk extracardiaal. Volgens de ingenieuze verklaring van Potain, ontstaat bij som-

Sluiten