Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venae pulmonales belemmerd wordt. Iliervan is vergrooting van het linker atrium, die bij percussie of anders door radiologisch onderzoek, kan worden vastgesteld, het gevolg.

Door de belemmerde afvloed van bloed uit de venae pulmonales stijgt de druk in de kleine circulatie. Zoolang de rechter ventrikel door hyperfunctie zich daartegen weert, zal de druk in de arteria pulmonalis verhoogd worden, vandaar de luide 2" pulmonaaltoon. Ten slotte wordt de rechter kamer, die zwaarder werk heeft hypertrophisch, waardoor de lmrtdofheid verbreed wordt.

MITRALIS STENOSE.

Indien zich in den loop der tijd bij de mitralis-insufficientie een stenose gaat ontwikkelen, bemerkt men dit vaak het eerst doordat nu de eerste toon aan de punt luider wordt. Spoedig komt er een praesystolisch rommelen bij, dat gepaard gaat met een frémissement. Beide zijn te vinden op of iets buiten de ictus cordis. De mechanische hinder voor de kleine circulatie neemt toe en er ontstaat gauw een stuwingslong.

Tn dit geval is deze stuwjngslong niet een bewijs van een insufficientia cordis, daar ze door het klepgebrek alleen kan worden verklaard.

De mitralis stenose als afzonderlijke afwijking geeft dezelfde verschijnselen zonder het systolisch geruisch. De oorzaak is vaak een rheumatische endocarditis. Maar er komt voor de ziekte van Duroziez, „de stenose mitrale pure", die misschien aangeboren is, en die vooral zou voorkomen bij congenitale syphilis of bij een kind uit een tuberculeuze moeder,- waarvan de symptomen pas op lateren leeftijd duidelijk voor den dag komen, en waarbij een infantilisme behoort, dat misschien niet zoozeer als gevolg van het hartgebrek als wel als veroorzaakt door de congenitale syphilis moet worden opgevat.

Terwijl bij de mitralis insufficientie de pols onveranderd blijft, vertoont deze bij mitralis stenose soms interessante afwijkingen. Gewoonlijk is ze klein en frequent. Een onregelmatigheid, zooals deze bij sommige patiënten met mitralis stenose voorkomt, berust meestal op atriumfibrillatie (zie deze).

AORTA INSITFFICIËNTIE.

De insufficientie der aortakleppen, die bij kinderen na een acute infectieziekte soms geïsoleerd, dikwijls tezamen met een mitralis insufficientie voorkomt, is te herkennen aan het typische geruisch. Dit is diastolisch, langgerekt blazend, „en jet de vapeur", en is het duidelijkst te hooren midden op het sternum of zelfs in de

Sluiten