Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de prikkel van af het punt in de voorkamer, dat de extrasystole heeft gegeven, naar de sinusknoop.

i n n n

A.

k v \ V r extrasystole in het atrium.

VV v,Vv

^ 2. opvolgende kamercontractie.

Deze vorm is zeldzaam.

Dat de extra-systolen door prikkeling van andere plaatsen van het hart ontstaan, is voornamelijk door het onderzoek met den electro-cardiograaf duidelijk gemaakt. Daarbij blijkt het electrocardiogram van de extrane contractie geheel anders van vorm te zijn, dan dat van de gewone systole.

De oorzaken der extrasystole, die bij kinderen zeldzaam voorkomen, zijn soms het gevolg van een intoxicatie met thee, koffie, tabak of van acute infectieziekten, bijv. diphtherie en scarlatina. Ze komen ook voor bij hartaandoeningen.

Door vermoeienis, emoties en derg. wordt het verschijnsel verergerd. Ze geven bij kinderen zelden duidelijke symptomen. Zoo ontbreekt meestal de klacht over benauwdheid en angst tijdens de extrasystole, en klagen de kinderen evenmin over een onaangenaam gevoel, dat de eerste, sterke hartscontractie na de compensatoire pauze geven kan.

Deze extrasystolen, die zoo af en toe optreden, bij één tegelijk, geven een uitvallen van de pols.

Men kan ze onderscheiden van het hartblok als oorzaak van het uitvallen van de pols, doordat bij deze vorm bij auscultatie van het hart ook stilstand blijkt te bestaan.

Wanneer de extrasystolen frequenter optreden, kunnen zij een bigeminie of trigeminie van het hart veroorzaken. Ook aanvallen van paroxysmale tachycardie berusten meestal op een lange reeks extrasystolen.

Pr ognose. De enkele extrasystolen hebben een geringe beteekenis. Toch moet men ze niet als geheel onschuldig beschouwen. Bij kinderen, die later ernstiger storingen van het rythme vertoonen, zijn deze extrasystolen vroeger meer voorgekomen dan bij gezonde kinderen.

Wanneer de extrasystolen groepsgewijze optreden, dan ontstaan er soms duidelijke teekenen van een insufficientia cordis.

Therapie. Wenckebach deelt een aantal gevallen mee, waarin hij genezing van het symptoom, ook bij hartpatiënten zag optreden na toediening van strychnine, waarvan hij 2 mgr. gedurende 20

Sluiten