Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tachycardie veroorzaakt worden. De pols is dan meestal onregelmatig. Ook zijn gevallen beschreven, waarin de pols aanvalsgewijs door sinusarythmie zeer frequent en onregelmatig werd. *)

BRADYCARDIE.

De bradycardieën bij kinderen komen onder allerlei vormen voor. Men ziet ze familiair bij sommige gezonde menschen zonder eenige storing van hun hartswerkzaamheid. In dit geval is er een sinusbradycardie aanwezig, en wisselt de frequentie bij inspanning, ademhaling, enz.

Door allerlei ziekelijke oorzaken kan de pols langzaam worden. Zoo bij icterus, waarvan volgens Wenckebach 2) geen vagusprikkeling de oorzaak is. Door vagusprikkeling ontstaat wel de altijd ook onregelmatige bradycardie bij commotio cerebri, bij hersendrukverliooging, en bij herstel van infectiezieken. Hetzelfde ziet men na digitalistoediening.

Overigens zijn de sterke vormen van bradycardie vaak door andere oorzaken ontstaan. Soms zijn het gevallen van hartblok (zie deze), ook wel van extrasystolen, waarbij evenwel slechts de pols verlangzaamd is en niet de hartsactie.

Een therapie is meestal overbodig. Behalve bij het hartblok kan men door vagusverlamming de frequentie doen toenemen, zoodat men met atropine de pols sneller ziet worden.

') Wenckeuacii 1. c. p., Aalsmeer, Ned. T. v. Gen. 1010, I, blz. 825. ») 1. c. p. 191.

Sluiten