Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperatuur soms een lichte verhooging. Maar al deze symptomen van algemeen ziek zijn en hangerigheid zijn niet intensiever dan bij een gewone verkoudheid.

Typisch is dat het zelden bij één aanval blijft, en dat het kind telkens weer een aanval krijgt. Gewoonlijk is de frequentie der aanvallen niet groot.

Als oorzaak van de benauwdheid bestaat er een oedeem van de mucosa onder de glottis. Het is niet waarschijnlijk, dat de opvatting van hen, die de oorzaak in een spasmus glottidis zoeken, juist is.

DIAGNOSE EN PROGNOSE.

De herkenning van een pseudocroup is alleen moeilijk als het kind de eerste aanval heeft. Want de beschrijving van het verloop bij de vorige aanval is in staat om de herkenning van een volgende aanval zeer te vermakkelijken.

Bizondere nadruk moet gelegd worden op het typische plotse- , linge begin op het uur, dat de groote menschen naar bed gaan, en op het wisselen in de intensiteit der benauwdheid, die zoodra het dag wordt, geheel verdwijnt, al houdt het kind nog de schorre hoest, en al kan de aanval de tweede nacht terugkeeren. De vergelijking met de symptomen van larynxdiphtherie (deel I, blz. 33) is voldoende om deze verschillen te doen uitkomen.

De prognose is volkomen gunstig. Het schijnt dat het verrichten van een tracheotomie bij een aanval ven pseudocroup, al is de benauwdheid nog zoo heftig, een kunstfout is.

THERAPIE.

Tijdens den aanval geeft men het kind een warm bad van 37° C. —38° C., waarin men het kind 5—10 min laat. Bovendien laat men inhaleeren en geeft een warme omslag om de hals. Zoo noodig kan men het kind verlichting trachten te geven door braken op te wekken, door middel van prikkelen van de keel of door vinum ipecacuanhae (1—2 theelepels).

Teneinde de praedispositie tot het telkens terugkeeren der aanvallen te verminderen, kan men rekening houdende met de exsudatieve diathese daartegen de diaetotherapie richten, (zie deel I, blz. 468). Ook is soms slechts verbetering te verkrijgen door de suggestieve invloed van een verandering van omgeving te hulp te roepen.

Sluiten