Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metrisch neer te leggen, 'en evenmin is het altijd gemakkelijk het rustig te houden, of om het de adem te laten inhouden. Het beste is, als men momentopnamen maakt, en van een speciale onderzoekstoel gebruik maakt, (Geosser).

Aangezien de long, die gezond is, gemakkelijk de Röntgenstralen doorlaat, doordat het weefsel sterk luchthoudend is, komt op een Röntgenfoto onmiddelijk uit elke afwijking, die hetluchthoudende weefsel vervangt of verdringt. Dat men zoowel bij tumoren van het mediastinum als bij ziekten van de pleura schaduwen verkrijgt, die op de longschaduw worden geprojecteerd spreekt vanzelf, (zie ziekten van de pleura).

SPUTUM-ONDERZOEK.

De techniek van het opvangen van sputum bij jonge kinderen is de volgende. Men legt met de linkerhand een spatel op de tong, en wacht, totdat het kind hoest of wekt een hoestbui op door de achterste pharynxwand aan te raken. In de rechterhand neemt men een keelwatje (zie diphtherie deel I, blz. 40), en brengt dit tegelijk met de spatel in de mond. Zoodra het kind hoest, vangt men het sputum a vue op het keelwatje op. Dit is ook bij zuigelingen eenvoudiger dan het inbrengen van een maagsonde op de nuchtere maag, waarbij men trouwens ook zijn doel bereikt desnoods door wat water naar binnen te laten loopen en dit weer uit te hevelen.

Als het kind zelf sputum ophoest, is het zeer dikwijls met braaksel verontreinigd.

Omdat men zelden groote hoeveelheden sputum tegelijk kan onderzoeken, is het onderzoek met het bloote oog niet dikwijls van groote beteekenis. Slechts bij holtevorming in de long kan ook bij kinderen veel sputum worden opgehoest, dat de typische scheiding in 3 lagen kan vertoonen. Dikwijls stinkt het sputum bij deze afwijkingen evenals ook bij longgangraen.

Het sputum bij een acute bronchitis of bij bronchopneumoniëen is slijm-etterig, groen van kleur, weinig cohaerent. Bij lobaire pneumonie is het taaier en kleveriger, maar zelden typisch roestkleurig of bruin. Bij kinkhoest is het sputum zeer taai, ongekleurd; is er complicatie met bronchitis dan wordt het sputum groen en dunner. Bij diphtherie kunnen geheele afgietsels van de bronchi worden opgehoest, maar dit ziet men ook weer slechts bij oudere kinderen. Ook bij pseudomembraneuze bronchitis van andere herkomst ziet men dit.

Bij microscopisch onderzoek let men het allereerst op de vorm

Sluiten