Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan ze voor een deel op rekening zetten van de prikkeling van het ademhalingscentrum met zuurstofarm en koolzuurrijk bloed. Ze compenseert veelal een verkleining van het ademhalingsoppervlak. Ook de koorts en de pijn bij de ademhaling verergeren vaak de versnelling van de respiratie.

Als belangrijk symptoom komt daarbij een gevoel van benauwdheid, waardoor de gelaatsuitdrukking der kinderen angstig en onrustig kan worden. Bovendien ziet men het neusvleugelademen ontstaan.

De dyspnoe bij longaandoeningen door verkleining van het oppervlak der long is verschillend van die, welke het gevolg is van een stenose der bronchi. Typisch voor deze laatste zooals die voorkomt bij asthma en bij broncheolitis is de verlenging en bemoeilijking van het expirium. De inademing geschiedt vrij gemakkelijk, maar voor de uitademing zijn de krachten onvoldoende.

Wanneer de storing van de ademha'ing eenige tijd duurt, dan is er kans, dat er een andere groep van verschijnselen merkbaar wordt, die het gevolg zijn van de frequente en oppervlakkige ademhaling. Daardoor kan het bloed uit de groote venae gestuwd worden evenals er storing van de afvloed van bloed uit de venae naar het hart optreedt bij zeer frequente hartsactie. De bloedstroom in de venae wordt door de normale zuigkracht van de thorax bevorderd. Wordt deze onvoldoende, doordat de ademhaling oppervlakkig wordt, dan zal het bloed een drijfkracht voor zijn voortbeweging missen. Men ziet herhaaldelijk leververgrooting, oedemen, oligurie en andere teekenen van aderlijke stuwing bij patiënten met bronchopneumonieën en andere longaandoeningen. Wel kan in die gevallen soms een zwakke hartsactie tot het ontstaan dezer stuwing het zijne hebben bijgedragen.

* DE ZIEKTEBEELDEN.

BRONCHITIS.

De acute bronchitis is bij kinderen een zeer gewoon verschijnsel van tal van infectieziekten.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn in den regel beperkt tot hoesten, waarbij slechts door het oudere kind wat wordt opgehoest. Soms — en in den beginne meestal — kucht het kind af en toe droog en wordt na eenige dagen de hoest door meerdere slijmafscheiding losser.

Sluiten