Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

Men zal de diphtberie met groote doses serum, liefst intraveneus behandelen. Voor de chronische vorm vergelijke men de therapie van het asthma.

Symptomatisch kan men verbetering verwachten van stoominhalaties met Emserzout, bicarbonas natricus, citras natricus enz. en van de toediening van joodkali.

Ook is bij heftige benauwdheid een proef met ipecacuanha aangewezen, bijv:

Infus. rad. Ipecacuanhae 0,5/100 Sir. simplicis 20 D. S. 3 dd 1 theel.

ASTHMA.

Het asthma bij kinderen is waarschijnlijk niet in alle opzichten vergelijkbaar met de ziekte bij volwassenen.

SYMPTOMEN.

De eerste aanval treedt op het eind van het eerste levensjaar of in de loop van het 2° of 3° op. Ueze begint, terwijl het kind al een paar dagen verkouden is en wat hoest, en meestal ook met eenige temperatuursverhooging te bed ligt, vrij plotseling. Men vindt een heftig benauwd kind, dat zeer snel ademhaalt, de neusvleugels beweegt, en onrustig ligt te woelen. Meestal is een verlenging van het expirium niet zoo duidelijk. Wel is er, als de aanval eenige tijd bestaan heeft, een volumen pulmonum auctum: de longgrenzen staan laag, de hartdemping is nauwelijks af te grenzen, omdat de long het hart vrijwel geheel bedekt en de percussietoon is hypersonoor. een doostoon. Bij auscultatie vindt men overal bronchitische geruischen, die zooal niet in liet begin dan toch op het eind van een aanval droog en piepend zijn. Tn den beginne vindt men over de onderste deelen van de long op de rug ook vele vochtige ronchi.

Tijdens de aanval, die een dag in volle sterkte voortduurt en dan geleidelijk minder wordt en na een dag of 2—4 ophoudt, blijft meestal de temperatuur wat verhoogd. Het asthma bij kinderen is in elk opzicht vergelijkbaar met een aanval van pseudo-croup. Deze laatste treedt op bij exsudatieve en neuropathe kinderen, verloopt met verschijnselen van een catarrh van het slijmvlies, waarbij dan plotseling een benauwdheid verschijnt. Ook bij het asthma is er aanvankelijk een banale catarrh der bronchi, en ontwikkelt zich plotseling een stenose, waardoor het kind benauwd

Sluiten