Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en cyanose helpt, zoolang men ermee doorgaat, de zuurstofinhalatie. Deze past men bij jonge kinderen aldus toe, dat men het mondstuk, waaruit de zuurstof stroomt boven de mond van het kind hangt, en de kraan van het zuurstoftoestel heel oven openzet. Men kan doorgaan, totdat de kleur van het kind beter is en periodiek weer beginnen. Men denke aan het gevaar van apnoe door te veel zuurstof.

De ligging van het kind in wieg of bed moet zoo plat mogelijk zijn, want als men het, evenals men bij een volwassene doet, hoog legt, dan wordt het door de hooge diaphragmastand nog veel benauwder. Daarbij is het dringend noodzakelijk het dan eens op de rug te leggen, dan weer op de linker- en rechterzij. Voor kinderen, die goed kunnen zitten, kan men aanraden het af en toe uit bed te laten nemen en rond te laten dragen.

Van veel belang is, vooral bij zuigelingen, om de voeding te regelen, zooals dit voor het bepaalde kind gewenscht is, waarbij men dus rekening houdt met de ervaring, dat het kind niet meer hetzelfde voedsel verdraagt, dat te voren goed door het kind was verdragen. Men moet daarom de hoeveelheid melk verminderen tot f. (Zie voeding, deel I).

PNEUMONIE.

De lobaire pneumonie is een ziekte, die bij kinderen zeer ernstig schijnt en meestal goed verloopt, al bestaat er er vrij veel kans op enkele complicaties.

SYMPTOMEN.

Het begin is acuut. Het kan zijn, dat het kind al een paar dagen wat hangerig was of verkouden, maar ook dan kan men nog meestal het uur, waarop de verschijnselen van de pneumonie zijn begonnen, nog precies vaststellen.

Het eerste verschijnsel is meestal pijn. Deze wordt door sommige, oudere, kinderen aangegeven in de zij, of langs de ribben, uitstralend naar het hypochondrium, maar opvallend dikwijls is de eerste klacht buikpijn. De spontane pijn is soms vrij heftig. Bijna altijd is ze wel zoo erg, dat het kind oppervlakkig en frequent ademhaalt en zijn hoest inhoudt. Vaak kan men in den beginne duidelijk vaststellen, dat de pijn door ademhalen en hoesten verergert.

Dikwijls treedt al spoedig ook braken op, een verschijnsel, dat bij elke heftige acute infectie kan voorkomen. In sommige gevallen wordt de ziekte ook ingeleid door convulsies, maar dit is

Sluiten