Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn verschoven in plaats van naar binnen getrokken. Een proefpunctie is bij deze longschrompeling sterk gecontraïndioeerd, omdat er gevallen van mors subita zijn voorgekomen. Wel gelijkt deze longschrompeling na bronchopneumonie wat meer op de citelectase van de long, die het gevolg kan zijn van de compressie door een groot pleuritisch exsudaat of van de afsluiting van een bronchus door een vergrootte tuberculeuze lymphklier aan den hilus. Evenwel vindt men daarbij intensiever demping, vaker bronchiaal dan verzwakt ademen, terwijl rhonchi ontbreken en van een vertrokken zijn der organen niets is te vinden. Ook de kennis van de voorafgaande ziekte: een pleuritis exsudativa of een bronchostenose kan de diagnose vergemakkelijken. Ook een andere mogelijkheid moet nog genoemd worden. Onlangs zag ik een patiënt, die alle teekenen van een longschrompeling scheen te hebben, maar bij wie de afplatting van de thorax in veel te korten tijd na een griep was ontstaan. Op een Röntgenfoto bleek toen een pneumothorax te bestaan en een pleuraverdikking. Waarschijnlijk was de pneumothorax voor een deel geresorbeerd, maar was de long niet meer ontplooid Na een maand waren alle verschijnselen verdwenen.

THERAPIE.

Het voornaamste is, dat men het kind, zoodra men de ziekte heeft vastgesteld, naar een warm klimaat zendt en vooral de winter niet hier laat doorbrengen. Daarmee voorkomt men het best acute exacerbaties, terwijl men bovendien verwachten mag, dat de kans op genezing van het proces het grootst is. Voor goede voeding en de noodige rust moet gezorgd worden. Overigens komt in aanmerking een ademhalingsgymnastiek, waarbij met gi oote voorzichtigheid getracht kan worden de progressie van de schrompeling tegen te werken. Een eenvoudig middel om dit doel te bereiken, is dat men het kind op de gezonde kant laat liggen.

Veel buitenlucht en zonbestraling bevorderen de genezing. Zijn er eenmaal duidelijke teekenen van bronchiectasen, dan kan men het ophoesten zeer bevorderen, door het kind in bepaalde houding te leggen. Vaak is de beste houding, dat het over de rand van het bed hangt met het hoofd en bovenlijf naar beneden. Men laat het aldus eiken ochtend zijn holten leeg hoesten.

Om de secretie te beperken, kan men eerst probeeren, welke invloed een sterke beperking van de hoeveelheid vocht, die het kind met het voedsel krijgt, heeft. Als medicamenten komen in aanmerking: creosoot bijv. aldus:

Sluiten