Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olei jecoris Aselli 120.

Creosoti 300 — 600 ingr.

M.D.S. 3 d.d. 1 papl.

Als chirurgische behandeling komt bij deze holtevorming ernstig in aanmerking een resectie van een groot aantal ribben, zoodat de holte kan samenvallen.

TUBERCULOSE VAN DE LONG.

De vormen, waarin de longtuberculose bij kinderen voorkomt, zijn zeer verschillend. Allereerst moet genoemd worden een haematogene uitzaaiing, waardoor een acute miliairtuberculose ontstaat. Deze komt zoowel bij zuigelingen als bij oudere kinderen voor. Acuut verloopen ook de tuberculeuze bronchopneumonieën, en de zeer zeldzame kazige pneunomie, die zeer kwaadaardig is. Zoowel bij zuigelingen als bij oudere kinderen komen daarnaast chronische vormen voor, waarbij longverschijnselen naast symptomen van gezwollen bronchiale lymphklieren (zie mediastinum) worden aangetroffen. Zelfs bij zuigelingen kan het verloop zeer langgerekt zijn en afebriel.

SYMPTOMEN.

Terwijl voor de verschijnselen der tuberculeuze infectie, en alle andere localisaties naar deel I, blz. 231 en naar de ziekten der verschillende organen wordt verwezen, vinden hier slechts een plaats de symptomen van de longaandoening.

L. DE LONGVERSCHIJNSELEN BIJ ACUTE MILIAIRTUBERCULOSE.

Deze gelijken veel op die van een capillaire bronchitis. Men vindt een benauwdheid en kortademigheid met duidelijke cyanose, die in de loop van enkele dagen erger worden, terwijl bij physisch onderzoek slechts de symptomen van een bronchitis te vinden zijn De crepiteerende fijne rhonchi, die voor de capillaire bronchitis, karakteristiek zijn, ontbreken hier en men is getroffen door de incongruentie tusschen de geringe afwijkingen, die men vindt en de verschijnselen van insufficiëntie van de luchtverversching. Slechts door andere verschijnselen kan men de diagnose in dergelijke gevallen stellen.

Soms zijn er enkele teekenen van een bronchiaallymphkliertuberculose, of vindt men locale longafwijkingen, die reeds voor de uitzaaiing der miliairtuberkels aanwezig zijn geweest.

20

Sluiten