Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Dital -|M<4U1 i | ! | | | | | | I | 1 I 1 I I I I I I 1 1 6«piarrW.r ; ^ I i j-i-l-l-' - - - ] - -1——1 —i- [~l——|—1—i—

"7 i/ff To" O (6 19 |22~ 2Ï| M 31 3 j l 6 9 H» O « »T »|P

1 I i I ' I

5e^p- ; j I

liff

»'1 | f [ j H H ~"p [ I rfr

U 1— HH—Kii

"1—m— I M 1 I 1 11 I 11 1 1 1 II 11 M 11 Ni I I II II M M I I I I I li M I M I M MM I I

Fig. 102. Reeureerende koörts bij tuberculose van de long.

longtuberculose een recuireerende koorts kan voorkomen (zie iig.102).

b. Zuigelingen.

Bij zuigelingen is de ontwikkeling van de chronische vorm der longtuberculose meestal een andere dan bij oudere kinderen. Zooals reeds gezegd is, groepeeren zich de afwijkingen meestal om de vergroote en verkaasde hilusklieren. Nadat men een tijd lang bij een zuigeling ondanks voortdurend kuchen, lichte tempera tuursverhooging, miltvergrooting en een positieve tuberculinereactie geen duidelijke afwijkingen gevonden heeft, merkt men op een dag, dat er interscapulair duidelijk verschil in ademgeluid bestaat of verschil in percussie of bronchophonie tusschen rechts en links. Dit blijft zoo eenigen tijd en in een volgend stadium zijn daar ter plaatse vochtige rhonchi, die klinkend en middelblazig zijn, te hooren. Van nu af aan is de ziekte snel verergerd. De afwijkingen breiden zich in de omgeving uit, de rhonchi worden grooter en ook aan de gezonde kant begint men wat te hooren. De algemeene verschijnselen gaan ook hier gelijk op met de anatomische uitbreiding van het proces.

Het einde kan zijn een phthisis, maar ook komt een acute tuberculose als laatste stadium voor.

DIAGNOSE DER CHRONISCHE VORMEN.

Bij de herkenning van een longtuberculose bij oudere kinderen

Sluiten