Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

De longverschijnselen bij tuberculose vereischen een afzonderlijke behandeling. Tegen de benauwdheid, die bij verschillende vormen voorkomt, geeft zuur stof inhalatie eenige verlichting. Het hoesten kan zoolang het droog en door zijn aanhouden hinderlijk is, door stoominhaleeren en door codeïnetoediening bestreden worden. Wanneer het opgeven van sputum — bij oudere kinderen — hinderlijk is, moet men creosoot of iets dergelijks voorschrijven (zie boven).

De algemeene behandeling is in deel I beschreven blz. 252.

Voor enkele gevallen van longtoptuberculose bij oudere kindederen kan een behandeling met een kunstmatige pneumothorax aanbeveling verdienen. Als voorbeeld, hoe zelfs bij een vergevorderd proces en bij cavernevorming nog succes in dien zin kan worden verkregen, dat het gelukt de zieke long te comprimeeren en een bestaande caverne te doen samenvallen, kunnen de volgende afbeeldingen dienen. (Fig. 104—107). Op de eerste figuur ziet men de uitgebreide afwijkingen in de linkertop. Op de volgende foto's, die op verschillende tijdstippen na de vullingen zijn genomen ziet men meer en meer de long samengedrukt en de holte verkleind.

ATELECTASE VAN DE LONÜ.

OORZAKEN EN SYMPTOMEN.

Het verschijnsel der atelectase van de long is meestal een min of meer onbeteekenend onderdeel van andere ziekten van de long of pleura. Het ontstaat, zoodra de long door compressie van buiten af samenvalt en luchtledig wordt gemaakt, zooals bij pneumothorax of pleuritisch exsudaat of door thoraxdifformiteiten kan voorkomen, maar ook wanneer een of meer bronchi worden afgesloten, waarna de lucht in het bijbehoorende deel van de long wordt geresorbeerd. Dit laatste blijft tot kleine plekjes beperkt en voor op verschillende plaatsen tegelijk komt bij de broncheolitis. Grootere atelectasen van de long zijn te vinden bij de afsluiting van een hoofdbronchus door een corpus alineum, een tuberculeuze lymphklierzwelling of een tumor van het mediastinum.

Maar er bestaat nog een andere vorm van atelectase van de long, die bij pasgeborenen voorkomt, en het gevolg is van slechte respiratie. Deze kan in zekeren zin primair zijn of ook een symptoom van een andere ziekte. Zoo geeft een hersenbloeding vaak aanleiding tot deze slechte respiratie, maar ook elke andere ziekte kan dit doen. Meestal op den leeftijd van drie dagen, begint de afwijking met slecht drinken, slaperigheid en niet-huilen, waarbij

Sluiten