Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij kan men beginnen het kind plat uitgestrekt op een tafel te laten liggen en dan te oefenen om met de buikspieren adem te halen, waarbij men' het kind uitlegt, dat de buik bij de inspiratie naar boven gaat en bij de uitademing weer inzinkt. De ademhalingen moeten met gesloten mond langzaam en regelmatig plaats hebben. Daarna zal men staande dezelfde oefening herhalen. Langzamerhand 'zal men daarbij armbewegingen laten uitvoeren. Terwijl het kind diep inademt, brengt het de armen gestrekt naar voren en dan naar boven, terwijl de handen met de binnenvlakte naar elkaar zien. Hierna houdt het de adem in, terwijl het de armen zijdelings uitstrekt en ademt diep uit onder het naar beneden brengen van de armen. Eenvoudiger oefening is nog, dat het kind de armen met de elleboog goed naar achteren tot schouderhoogte opheft, de onderarmen zoo ver mogelijk buigt, terwijl de handpalm naar beneden kijkt. Tijdens de inademing worden de onderarmen zijwaarts gestrekt, terwijl de ellebogen en bovenarmen op hun plaats blijven en bij de uitademing worden ze weer in de vorige positie met de handen voor de claviculae teruggebracht. Hierna kan men tijdens de armbewegingen langzaam zich op de teenen verheffen om bij de expiratie weer gewoon te gaan staan.

Moeilijker oefeningen zijn de combinatie met rompbewegingen Deze kunnen bestaan in een opeenvolgende flexie en extensie van de romp. Het kind wordt op een voet afstand van de muur gezet en moet nu achterover buigen, totdat het met de naar boven gestrekte armen juist de muur kan aanraken. Daarna buigt het de romp voorover en laat de armen gestrekt naar beneden hangen. Bij de extensie van de romp, die weer met op de teenen gaan staan kan gecombineerd worden, wordt ingeademd; bij het vooroverbuigen uitgeademd. Dezelfde oefening kan men ook doen, nadat men het eene been met gebogen knie schuin naar voren heeft gezet.

Nauwkeurig toezicht door een deskundige is meestal gewenscht, opdat het kind de juiste houding van hoofd, romp, armen en beenen inneemt, symmetrisch te werk blijft gaan. en de bewegingen langzaam en krachtig uitvoert. Korte rust tusschen de oefeningen, die in een niet te warm, luchtig vertrek met niet dan een „combination" bijv. aan moeten worden uitgevoerd, is gewenscht.

Naast deze oefeningen moet nog de compressie van de thorax tijdens de expiratie gedurende enkele minuten eenige malen daags worden toegepast.

Sluiten