Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LONGGANGrRAEN.')

. Het longgangraen wordt bij kinderen soms veroorzaakt door aspiratie van een corpus alienum, of ziekteproducten van een ulcereuze stomatitis of angina, en het kan als complicatie optreden bij dere longaandoeningen. Bovendien wordt een embolische vorm van longgangraen beschreven, die na door anaerobe bacteries geïnfecteerde chronische otitides voorkomt. Steeds is een woekerinovan anaerobe bacteries noodzakelijk voor het ontstaan.2) Hiervan zijn gevonden bac. ramosus, fragilis, fusiformis, funduliformis pertnngens, micrococcus foetidus e. a.

SYMPTOMEN.

Na een min of meer acuut begin als van een lobaire pneumonie ot een bronchopneumonie, waarbij de algemeene verschijnselen weldra buitengewoon ernstig worden, de temperatuur zeer hoois, de pols zeer frequent en slecht te voelen en het kind er bleek uitziet en koude extremiteiten heeft, terwijl hetgeen men bii physisch onderzoek vindt, beperkt blijft tot een geringe dofheid met verzwakt ademgeluid en enkele rhonchi, treedt plotseling na eenige dagen een „vomique" op, waarbij het kind een groote hoeveelheid sputum ophoest. Dit sputum is karakteristiek- het scheidt zich in drie lagen, stinkt ontzettend en bevat stukjes longweefsel, Dittnch'sche propjes en soms elastische vezelen die evenwel kunnen zijn verteerd. Nadat dit sputum verwijderd is hoort men duidelijke holte symptomen, en blijft het kind even ziek Het einde is meestal de dood. Als complicaties kunnen voorkomen: abundante haemoptoe, doorbraak in de pleura, enz.

Dit is het verloop van de ongeveer altijd doodelijke ziekte zooals ze na aspiratie voorkomt. Minder heftig zijn de verschijnselen van een gangraen, dat is opgetreden bij een bestaande longaandoening: een bronchiectase, een caverne, een infarct of bronchopneumonieën. Dan ontbreekt ook vaak het plotseling begin van het opgeven van groote hoeveelheden stinkend sputum" Veel onduidelijker zijn de verschijnselen van de embolische vorm van het longgangraen, zooals dit na chronische otorrhoe kan ontstaan. Daarbij vindt men zelfs niet het hoesten en de kortademigheid, die bij de vorige vorm onmiddellijk de aandacht op de long vestigen. Wel is er evenals bij do andere gangraenvorm bijna altijd een hevige pijn bij de ademhaling door pleuritis. De algemeene toestand is ook bij deze kinderen even ernstig als bij

*) Guillemot. These de Paris, Paris 1899. ") Distaso et Jungano, Les Anaérobies.

Sluiten