Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vorige vorm. Bij physisch onderzoek vindt men even weinig of nog minder. Toch is er een duidelijke pleuritis sicca. Terwijl het vrij zelden voorkomt, dat het kind stinkend sputum gaat ophoesten, komt hier vaak een perforatie naar de pleuraholte voor. Als men dan het exsudaat in de pleura puncteert, vindt men dit vocht stinkend en wordt de juiste diagnose gesteld.

DIAGNOSE.

Een contrast tusschen de ernst van de intoxicatiesymptomen en de geringe afwijkingen, die men bij physisch onderzoek vindt en de heftigheid van de pijn in de zij, zouden reeds aan gangraen moeten doen denken, voordat er perforatie naar bronchus of pleura heeft plaats gehad. Het Röntgenonderzoek kan de localisatie vergemakkelijken.

THERAPIE.

Slechts van chirurgisch ingrijpen is succes te verwachten, en dan nog slechts als er een enkele haard is.

LONGINFARCT.

Wanneer het rechter hart sterk gedilateerd is, vormen zich daarin wandstandige.thrombi. Daarvan kan een stukje loslaten en met de bloedstroom naar de long worden meegesleept. Hierdoor ontstaat een longinfarct, als de afgesloten arterie van middelmatige grootte is. Ook kan er bij een thrombophlebitis een stukje thrombus loslaten, dat naar de long geslingerd daar een infarct vormt als de thrombus geen bacteriën bevat. Soms is een thrombose van de art. femoralis de oorzaak.

SYMPTOMEN.

Door een embolie van de hoofdstam van de art. pulmonalis sterft het kind in eenige uren, nadat het plotseling heftig benauwd en kortademig is geweest en de pols slecht is geworden totdat de doodelijke asphj'xie optreedt.

Bij de middelgroote arteries geeft de obliteratie van het vat heftige dyspnoe cyanose en benauwdheid, die plotseling optreden, waarbij het sputum bloederig is en enkele kleine afwijkingen te vinden zijn, die bestaan in een plekje demping met verzwakt ademgeluid, fijne rhonchi en pleuritisch wrijven.

De diagnose is altijd moeilijk bij kinderen. Een bepaalde therapie bestaat niet.

Sluiten