Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN HET MEDIASTINUM.

De ziekten van het mediastinum zijn bij kinderen verre van zeldzaam. Een eigenaardigheid van de kinderlijke tuberculose is, dat klinisch de verschijnselen van een goedaardige geneeslijke tuberculose zich afspelen in de bronchiale lymphklieren. Weliswaar is de ziekte dezer klieren altijd het gevolg van een klein haardje in de long. Maar evenals men zoo vaak de halslymphkliertuberculose als zelfstandige ziekte ziet optreden, kan ook de bronchiaallymphklierzwelling vaak geheel op zichzelf verloopen. Ook andere tumoren der klieren komen voor.

Veel zeldzamer zijn de mediastinitides, die op tuberculose berusten, en die verschijnselen geven, welke op die van een periCarditis adhaesiva gelijken. Indien ze niet met pericarditis of pleuritis gecombineerd voorkomen, gaan ze uit van de tuberculose der mediastinale lymphklieren.

Af en toe komen meer acute ontstekingen voor, waarbij evenals trouwens bij de tuberculose, abscesvorming is waargenomen. De tuberculeuze abscessen gaan vaak uit van een wervelcaries.

Bovendien behoort nog tot de ziekten van het mediastinum de thymushyperplasie.

LOCALE VERSCHIJNSELEN BIJ ZIEKTEN VAN HET MEDIASTINUM.

Elke aandoening van het mediastinum kan haardverschijnselen geven, die het gevolg zijn van compressie of snoering van bepaalde organen. Deze kunnen eerst gezamenlijk worden besproken.

Venae. De afsluiting of vernauwing van de vena cava superior geeft als verschijnselen de uitpuiling van de venae op de thorax, de schouders en de armen, en aan de hals, die hun bloed storten in de vena cava superior en de ontwikkeling van een collaterale circulatie, met het doel om het bloed uit de bovenste lichaamshelft langs de vena cava superior naar het rechter hart te brengen. Hiervan is het gevolg, dat er een sterke verwijding optreedt in de venae azygos en hemi-azygos, intercortales, mammaria interna, epigastrica en circumflexa ilei. De richting van de bloedstroom is dan van boven naar beneden.

Bovendien is er oedeem en cyanose van hoofd, hals en handen.

Sluiten