Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooting verkort, duidelijke bronchophonie of bronchiaal ademen en op die plaatsen vindt men bij radiologisch onderzoek meestal de grootste afwijkingen.

Ook een percussie van de wervelkolom kan wel eens een afwijking van het mediastinum doen vinden. Bij een gezond kind is de toon bij percussie op de processus spinosi dof tot aan de 5e borstwervel, terwijl meer naar beneden weer een longtoon is te hooren. Indien er een groote tumor aan de bifurcatie aanwezig is, dan vindt men ook op dorsalis VI en VII de percussietoon gedempt

Door E. Smith is een symptoom beschreven, dat voor de herkenning van een lymphklierbyperplasie in het mediastinum beteekenis zou hebben. Wanneer men het stethoscoop op het manubrium sterni plaatst en dan het hoofd van het kind achterover beweegt, hoort men soms een venageruisch, dat op nonnensuisen gelijkt. Dit symptoom heeft evenwel slechts beperkte beteekenis. Men moet eischen, dat het geruisch werkelijk slechts optreedt door het achteroverbuigen van het hoofd, maar ook dan nog is het niet bewijzend voor een lymphkliervergrooting. Want vaak heeft een kind aan de hals een geruisch in de vena jugularis, dat door achteroverbuiging van het hoofd versterkt wordt en dan naar het sternum wordt voortgeleid.

Het Röntgenonderzoek van de thorax naar de aanwezigheid van gezwollen lymphklieren of andere tumoren van het mediastinum moet beginnen met een ventro-dorsale en dorso-ventrale doorlichting, waarbij de klieren, die ver van de mediaanlijn in de long liggen, gevonden worden. Daarna verdient een diagonale richting voor de stralen aanbeveling, van rechts voor naar links achter of omgekeerd, waarbij men tusschen het hart en de wervelkolom doorziet, en de lymphkliervergrootingen in het mediastinum zelf het beste uitkomen. Voor de thymushyperplasie is het noodzakelijk, dat de plaat op de borst van het kind ligt en dat de stralen niet te hard worden gekozen.

Dit zijn ongeveer alle verschijnselen, die de verschillende mediastinum-aandoeningen gemeen hebben. Een korte beschrijving van elk afzonderlijk is nog gewenscht.

MEDIASTINITIS.

De chronische ontsteking van het mediastinum *) met schrompeling van het nieuwgevormde bindweefsel komt soms meer geïsoleerd voor en gaat dan uit van een zieke lymphklier in het

') Comby, Arch. de méd. dea enf. 1912. p. 52.

21

Sluiten