Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste afwijkingen van de rachitis gevonden worden in het beenmerg en in het kraakbeen aan de epiphysairgrenzen.

Bij onze patiëntjes met anaemie kunnen wij dus de verschijnselen in een aantal groepen rangschikken die kunnen worden aangeduid als

1°. Oligochromaemie;

2". Versterkte bloedsregeneratie;

3°. Versterkte bloedsafbraak,

waardoor wij het inzicht in de beteekenis der verschijnselen belangrijk kunnen verhelderen.

Omdat de andere beenmergcellen (leucocyten en thrombocyten) en ook de kraakbeencellen van het snel-groeiende kraakbeen bij jonge kinderen altijd in meerdere of mindere mate door de oorzaken der anaemie bij het proces betrokken worden, ontbreken verschijnselen, die daarvan het gevolg zijn, zelden bij onze anaemische patiënten.

OORZAKEN.

De oorzaken der anaemieën van kinderen worden verdeeld in 4 groepen:

1°. Bloedverlies;

2°. Debilitas congenitali^;

3°. Alimentaire;

4°. Infectieuze en Toxische.

Zeer dikwijls — en welhaast [altijd bij de ernstige vormen werken verschillende oorzaken samen tot het optreden van de anaemie.

Het bloedverlies is bij kinderen vrij dikwijls oorzaak van een anaemie. Bij heel jonge kinderen zijn het vooral navelbloedingen, die nog altijd af en toe optreden, omdat verzuimd wordt de navelstreng goed af te binden of na eenigen tijd zich te vergewissen, dat ze niet bloedt. Ook bloedingen uit de navelwond kunnen een anaemie veroorzaken, maar men dient dan evenals bij alle andere bloedingen te bedenken, of de ziekte, die deze navelbloeding heeft veroorzaakt (sjpsis, syphilis) soms ook zelf schuldig is aan de anaemie. Op ouderen leeftijd komen neusbloedingen het meeste voor als oorzaak van anaemie, maar elke andere bloeding uit inwendige organen of na verwonding (ongeval, of operatie: bijv. adenotomie), kan de oorzaak van een anaemie zijn. Daarentegen zijn zgn. occulte bloedingen slechts zeer zelden oorzaak van anaemie bij kinderen, omdat maligne tumoren, ulcus ventriculi en ulcus duodeni bij hen zeldzame ziekten zijn. Een merkwaardige

Sluiten