Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier dienen nog genoemd te worden: de familaire megalosplenie van Gaucheb en de ziekte van Bant: (zie aldaar).

PROGNOSE.

Er is nooit een geval van leukaemie genezen.

THERAPIE.

Men kan op een belangrijke groep verschijnselen van de leukaemie grooten invloed oefenen. Door allerlei middelen is het mogelijk om de sterke leucocytose te verminderen en de miltvergrooting te verminderen. Het is evenwel zeer twijfelachtig, of men hiermee de patiënt werkelijk eenig goed doet en het staat zelfs vast, dat men met de toepassing van al deze destructief werkende middelen zeer voorzichtig moet zijn, omdat het effect soms vrij lang na de inwerking voortduurt.

Allereerst is het mogelijk om de zieke cellen te vernietigen in het circuleerende bloed en in de organen door per os benzol toe te dienen. Men geeft daarvan 4 X daags 200 mgr. (kind v&n 4 jaar Meijers). *)

Beter methode van behandeling is waarschijnlijk de bestraling van de milt of van het beenmerg met radium of met Röntgenstralen, waarbij men nooit snelle vernietiging moet willen verkrijgen en de behandeling telkens moet staken, zoodra nog een duidelijke leucocytose bestaat. Door de vernietiging van een groot aantal leucocyten krijgen de patiënten koorts, terwijl de afbraakproducten in de urine optreden. Men vindt zeer veel urinezuur. Overigens kan men trachten door arsenicum en ijzer de anaemie te bestrijden.

ACUTE LEUKAEMIE.

(Myeloblasten-leukaemie).

Bij deze vorm van leukaemie vindt men in het bloed een zeer groot aantal witte bloedlichaampjes, die ongegranuleerd zijn, en die men langen tijd heeft gehouden voor lymphocyten, zij het dan ook dat men ze beschouwde als zeer jonge stadia dezer lymphocyten. Over den aard en de herkomst dezer cellen is men nog altijd in onzekerheid. Het eenvoudigst is de oplossing, die de unicisten aan de moeilijkheid geven (Dominici, PappEnheim) door erop te wijzen, dat deze groote cellen met zeer licht basisch gekleurd protoplasma, met een chromatinarme kern van netvormige structuur, waarin duidelijke nuecleoli, het nog niet gedifferientieerde

') Arch. of Pediatrics 1915 Mrt.

Sluiten