Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allereerst bij leverziekten (acute gele leveratrophie, levercirrhose), dan bij leukaemie en anaemia gravis. Bovendien ziet men bij ziekten van het zenuwstelsel soms bloedingen optreden op de plaats van de huid, die correspondeert met de laesie in zenuw of ruggemerg (myelitis, neuritis).

Ten slotte moeten als oorzaken van bloedingen nog genoemd worden mechanische invloeden, waarvan als voorbeelden kunnen gelden de bloedingen door insectensteek (pediculosis) en de bloedingen, die bij kinkhoest optreden door het heftige persen. Hiertoe zijn ook te rekenen de bloedingen, die men in de long, in meningen en ook in de huid en uit de navel bij pasgeborenen ziet optreden, wanneer de respiratie zich niet goed ontwikkelt of de long op den 3en dag weer samenvalt. Ook bij haemophilie heeft men meestal een — zij het ook zeer gering — trauma noodig voor het optreden der bloedingen. Maar naast deze vormen van purpura blijft er purpura over, die als primaire purpura pleegt te worden samengevat* Ik neem hier de indeeling in:

1. Infectieuze purpura.

2. Ziekte van Weelhof.

3. Haemophilie.

4. Ziekte van Barlow.

AETIOLOGIE.

Als men de bekende feiten omtrent de oorzaken dezer purpura wil groepeeren dan zou men kunnen onderscheiden:

a. alimentaire;

b. infectieuze en toxische;

c. constitutioneele.

Het blijkt n.1. dat de ziekte van Barlow geheel en al verklaard kan worden door een alimentaire oorzaak en dat deze met zekerheid optreedt, wanneer door een zuigeling of jong kind gedurende geruimen tijd uitsluitend gesteriliseerd voedsel wordt gebruikt. Bij de infectieuze purpura wijzen slechts het verloop en de klinische verschijnselen op de vermoedelijke oorzaak, want een bepaald microörganisme als oorzaak van de ziekte is nooit gevonden. Voor de ziekte van Weelhof, die een chronisch intermitteerende purpura is, die verloopt zonder koorts, zonder teekenen van ziek zijn behalve de bloedingen, moet men misschien een constitutioneel moment als oorzaak aannemen; een andere oorzaak is niet bekend, al weet men, dat het mogelijk is om door benzolvergiftiging een soortgelijk ziektebeeld op te wekken. De haemophilie berust op een familiaire, erfelijke fout in den aanleg, waarschijnlijk vooral der endothelia van de bloedvaten.

Sluiten