Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAROXYSMALE HAEMOGLOBINURIE.

De merkwaardige ziekte, die bekend is onder den naam van paroxysmale haemoglobinurie a frigore wordt hier beschreven als een aanhangsel bij het hoofdstuk der bloedziekten, omdat een afwijking van het bloed de oorzaak is voor de telkens terugkeerende aanvallen van haemoglobinurie.

SYMPTOMEN.

Men wordt bij deze patiëntjes om raad gevraagd, omdat de omgeving heeft opgemerkt, dat het kind onder invloed van een afkoeling plotseling „bloed watert.' Daarbij is het kind eerst niet lekker, klaagt het over kou, zit te bibberen bij de warme kachel en braakt soms, als de aanval heftig is. Soms krijgt het ook een eruptie van een jeukend uitslag.

Een geringe afkoeling is al voldoende om de aanval op te wekken.

Zoo krijgt men te hooren, dat het kind 's zomers veel minder aanvallen heeft dan 's winters en dat in dit jaargetijde het spelen op een tochtige zolder voldoende is om de aanval te voorschijn te roepen.

Het onderzoek van de urine brengt al spoedig aan het licht, dat de opvatting der ouders, dat men met bloedwateren te doen heeft, onjuist is. Want wel zijn alle chemische reacties op bloed in de urine sterk positief en kan men daarin ook met het spectroscoop gemakkelijk de haemoglobinestreepen aantoonen, maar bij microscopisch onderzoek vindt men geen of hoogstens een enkele chromocyt, te weinig in elk geval om de sterk roode verkleuring van de urine te verklaren. Wel ziet men een detritusmassa in het sediment, die doet denken aan uiteengevallen chromocyten. Er bestaat dus geen haematurie, maar een haemoglobinurie. Dat de aanvallen dezer haemoglobinurie uitsluitend optreden als de huid van het kind is afgekoeld, maakt de diagnose in de meeste gevallen zeer gemakkelijk.

s

AETIOLOGIE EN PATHOGENESE.

De oorzaak dezer ziekte is niet met zekerheid bekend. Slechts kan men opmerken dat er in vele gevallen redenen zijn om aan

Sluiten