Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chromocyten vasthecht en, dat ze oplost, na verwarming op 37 C . )

Een geheel andere kant van het vraagstuk heeft Widal nog aangeroerd. Hij heeft gewezen op de overeenkomst in de symptomen, die aan de haemoglobinurie na de afkoeling voorafgaan met die van een anaphylactische shock. W ij ) hebben dit onderzoek herhaald en aangevuld. Daarbij bleek, dat een patiëntje spoedig na een afkoeling van de handen in ijswater als symptomen kreeg: leucopanie, met relatieve lymphocytose, sterke daling van den bloedsdruk, terwijl Widal de stolling van het bloed zag veranderen en wij het komplement uit het bloed zagen verdwijnen. Juist dit laatste is karakteristiek voor een anaphylactische shock.

Er is dus groote analogie, maar het is onbekend tegen welk eiwit het kind bij deze ziekte overgevoelig is.

PROGNOSE EN THERAPIE.

De kans op genezing bij deze ziekte is niet groot. Men kan allereerst een antiluetische behandeling toepassen, die in sommige gevallen succes schijnt te hebben gehad. Of men kan de raad van Widal volgen en het kind inspuiten met vrij groote hoeveelheden van zijn eigen bloedserum. Dit laatste met de bedoeling het kind anti-anaphylactisch te maken.

*) Semaine médicale, 1913 p. 613.

2) Gorter en tén Bokkel Huinink, Arch. de méd. des enf. 1916, T. XIX, Xo. 7.

Sluiten