Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetast. Dit kan zich dan nog weer eenige malen herhalen. Hierbij worden steeds bij voorkeur de groote gewrichten uitgekozen. Maar toch kunnen bij uitzondering alle gewrichten een beurt krijgen. Niet zoo heel zelden zijn ontstekingen der kleine gewrichten van vingers en teenen en ook van de gewrichten tusschen de wervels, aan de symphysis of de gewrichtjes tusschen de larynxbeentjes enz., zijn ontstekingen voorgekomen.

De duur van de ziekte is gemiddeld een week tot tien dagen, maar kan soms veel langer zijn, of veel korter, ook al wordt geen salicyl toegediend. Door het optreden van complicaties kan de polyarthritis veel langer aanhouden.

De algemeene verschijnselen van de ziekte zijn die van elke ernstige infectieziekte. De temperatuur, die na eenige dagen zijn hoogtepunt bereikt heeft, vertoont meestal schommelingen, die beantwoorden aan aandoeningen der gewrichten van het endocard of de sereuze vliezen. De pols is dienovereenkomstig frequent, groot en dicroot. Door een hartcomplicatie neemt de polsfrequentie toeTypisch is het sterke transpireeren tijdens den geheelen duur van de ziekte. Daardoor ontstaan vaak huiduitslagen. In de urine vindt men dikwijls wat albumine en vrij veel urobiline. Het bloed vertoont een sterke polynucleaire leucocytose.

OORZAAK.

In Engeland is men geneigd aan te nemen, dat de polyarthritis rheumatica acuta veroorzaakt wordt door de bacil van Pen nton en Payne, al zijn er ook Engelsche schrijvers, die er niet in geslaagd zijn bij hun patiënten deze bacillen te isoleeren. Algemeen is men nog niet overtuigd, dat deze bacil van Poynton en

Payne als de parasiet van de polyarthritis moet worden beschouwd. Door vele andere onderzoekers zijn tal van andere microben geïsoleerd, waarvan evenwel nog minder goeds kan worden gezegd dan van de vorige bacillen.

Het is overigens wel zeer waarschijnlijk, dat deze ziekte met zijn typisch verloop en zijn specifieke reactie op salicyltoediening door een bepaald virus wordt veroorzaakt. Dat het een infectieziekte is, staat wel vast, al is ze ook niet besmettelijk.

COMPLICATIES.

Voor de meeste complicaties kan verwezen worden naar hetgeen in andere hoofdstukken daarover is gezegd.

In beteekenis bovenaan staan de hartaandoeningen. Bij kinderen ziet men daarbij herhaaldelijk een endocarditis gecombineerd met een myocarditis of pericarditis. Een der eerste verschijnselen van

Sluiten