Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I (scarlatina p. 147, gonococcie p. 79, meningococcie p. 84, tuberculose p. 231).

THERAPIE.

De behandeling richt zich tegen de oorzakelijke ziekte. Om de gewrichtspijn zorge men voor absolute rust en immobilisatie. Salicylpraeparaten geven wel eenige verlichting, maar omdat ze niet specifiek werken, kan men kleinere giften voorschrijven

Nauwkeurige controle wegens de kans op verettering is gewenscht.

CHRONISCH (tEWRICHTSRHEUMATISME.

Afgezien van de als hooge uitzondering beschreven gevallen van jicht bij kinderen, is een chronisch gewrichtsrheumatisme bij hen wel altijd het gevolg van een chronische infectie. Hetgroote meerendeel der gevallen is veroorzaakt door tuberculose of door syphilis, of is het gevolg van een acuut begonnen polyarticulair pseudo-rheumatisme (na gonococcie, scarlatina). Hutinel *) wees onlangs op de beteekenis der endocrine klieren. Dikwijls kan men vaststellen, dat het kind in een zeer slechte woning is gehuisvest geweest, en dat het onvoldoende gevoed is.

SYMPTOMEN.

Op den duur heeft elk chronisch gewrichtsrheumatisme een zekere voorkeur voor de kleine gewrichten, terwijl heup en schouder plegen vrij te blijven. Ook de wervelkolom wordt herhaaldelijk bij het proces betrokken. De veranderingen en vervormingen plegen langzaam toe te nemen terwijl de verschijnselen van pijn en zwakte in de zieke lichaamsdeelen op en af gaan. Langzamerhand kan het typische beeld ontstaan van een arthritis difformans met de sub-luxaties, de zwelling der weeke deelen, de sterke spieratrophieën, die daarvoor karakteristiek zijn. Heftige ontstekingsverschijnselen ontbreken.

Ook bij deze chronische rheumatismen komen knobbeltjes in de huid voor, en kan men purpura zien optreden.

Wanneer de ziekte zich aan een acuut gewrichtsrheumatisme heeft aangesloten kan er een complicatie met een hartaandoening bestaan. Bij de vormen, die geheel chronisch verloopen, ziet men vaak iritis, keratltis en coniunctivitis als complicaties. Deze zijn waarschijnlijk in de meerderheid der gevallen het gevolg van tuberculose of syphilis.

') Arch. médec. des enf. 1918.

Sluiten