Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een andere, en bij pasgeborenen en debiele zuigelingen is de sterftekans zeer groot. Ernstig zijn ook de peritonitiden, die door perforatie van appendix, maag of darm ontstaan, of die een invaginatie, volvulus of geïncarcereerde hernia compliceeren. Als relatief goedaardig gelden vooral de gonococcen peritonitis en de pneumococcen-peritonitis en de acute tuberculeuze peritonitis, terwijl de peritonitiden, die langs haematogenen weg bij sepsis en andere infectieziekten ontstaan, in dit opzicht tusschen beide in staan.

De gonococcen-peritonitis komt bijna uitsluitend bij jonge meisjes voor, die een gonorrhoïsche vulvo-vaginitis hebben. Vermoedelijk heeft men daarbij te doen met een opklimmen van de ontsteking langs uterus en tubae. De ontsteking is zelden tot het kleine bekken beperkt. Het begin van de ziekte is even acuut als bij elke andere peritonitis, maar na een week plegen de verschijnselen terug te gaan, en treedt genezing in. Comby vondt een mortaliteit van 20 o/„. Men herkent de ziekte, doordat men de gonorrhoïsche vulvovaginitis vaststelt.

De pneumococcen-peritonitis, die veel meer bij meisjes voorkomt, is dikwijls de eenige uiting van een pneumococcie. In andere gevallen is ze voorafgegaan of vergezeld door een andere localisatie, bijv. een pneumonie. Soms ziet men deze peritonitis in het verloop van een langdurig empyeem of otitis. Volgens sommigen sluit de peritonitis zich vaak aan een appendicitis aan. Ook een combinatie met een arthritis of meningitis komt voor.

Het begin is acuut als dat van een pneumonie. Soms begint de ziekte zelfs met een koude rilling. Spoedig blijkt er dan een heftige peritonitis te bestaan. Als bizonderheid is te noemen, behalve de diarrhoe, dat er een zeer sterke leucocytose, hooge temperatuur en vaak herpes worden gevonden.

Aan zichzelf overgelaten verloopen deze peritonitiden dikwijls slecht. Indien ze genezen, daalt na een week de temperatuur eenigszins en vormt er zich vaak een locaal absces in de laagste deelen van de buik. Dit kan zelfs spontaan door navel of darm of elders naar buiten komen.

De acute tuberculeuze peritonitis is soms een uiting van een miliair tuberculose en dan van zeer ernstige prognose. Meestal is ze slechts schijnbaar acuut, en slechts een episode in het verloop van een chronische tuberculeuze peritonitis.

DIAGNOSE.

De herkenning van een acute peritonitis is bij kinderen meestal vrij gemakkelijk. Men loopt vooral gevaar deze te verwarren met een acute appendicitis. Voor kinderen wordt de pijn niet zoo

Sluiten